Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 24-28

TỔNG THỂ V Chương 24-28 PHỤC SINH LỄ KHÁNH THÀNH NƯỚC TRỜI   PHẦN DIỄN TỪ (chương 24-25)             Đây là diễn từ thứ năm trong tất cả 5 diễn từ của tác phẩm Mt.             Ý chính của diễn từ này là ngày tận thế và việc Đức Kitô quang lâm. Ý tưởng đi liền với ý tưởng trên …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A Một bước rẽ đáng kể diễn ra hôm nay trong dòng suy tư của chúng ta về triều đại Thiên Chúa. Trong những Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm Nước Trời được diễn tả như một bữa tiệc, một vườn nho và một …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 25,1-13) 1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 23, 1-12)   1Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa : Chúa Nhật Lễ Các Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa : Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tất cả các Kitô hữu đã được rửa tội, đã chết và hiện đang ở với Thiên Chúa trong vinh quang đều được coi là thánh. Ngày Lễ Các Thánh nhằm tưởng niệm vô số các vị thánh vô danh và chưa được phong thánh, những vị không có ngày …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A Chủ đề trọng tâm của các bài đọc Chúa nhật hôm nay là điều răn trọng nhất trong Kinh Thánh, đó là đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng cách yêu mến Ngài, và sau đó thể hiện tình yêu này qua việc …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 30 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 22,34-40)    34Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo 

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm A                                                     Mt 22, 15-21 15Bấy …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm A Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và với quê hương dân tộc. Là người sống trong một đất nước chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp công sức để xây dựng quê hương; nhưng là …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 22,1-14 1Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, …

xem thêm