Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 32

print

Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 32

Trích tài liệu Sách Sáng thế do Đức Cha Stephanô biên soạn

ST Chuong 32