Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa:  (Mc 10, 35-45) 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Marco -Dẫn Nhập – Chương 1-2 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ: HOC TM MC DN  1-2 Dan nhap Mc Mc 01.1 More presentations from Nguyen Dien Mc 01.2 More presentations from Nguyen Dien   Mc Chuong 02 More presentations from Nguyen Dien More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 25-28 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

WCT: Trình chiếu Học PÂ của cha Lê Tấn Lợi có sử dụng một số font chữ VNI nên chúng tôi xin kèm link để tải về bộ font VNI để quý vị nào thiếu Font VNI  sẽ thêm vào Folder Fonts trong ổ dĩa C trong computer và khi tải về PPT  HỌC MATT  về quý vị có thể …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Mc 10,17-27) 17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18Đức Giê-su đáp: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B (Mc 10,2-12) Lời Chúa: 2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ: Hoc Mt.21-24 Mt Chương 21   Mt Chương 22 More presentations from Nguyen Dien Mt chuong 23 More presentations from Nguyen Dien   Mt chuong 24 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J (Mc 9,38-43. 45. 47-48)   Lời Chúa: 38Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. ” 39Đức Giêsu bảo: “Đừng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa:(Mc 9,30-37) 30Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người …

xem thêm