Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.   YÊU MẾN, ĐẾN VÀ Ở LẠI Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh Lời Chúa: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh   Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.   TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh Lời …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Phục Sinh Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.   ĐƯỢC SINH RA TỪ TRÊN Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh Lời Chúa: Ga …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Bát Nhật Phục Sinh  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Chúa Nhật Phục Sinh, Thứ Hai Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Sáu Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Bảy Tuần …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh Thứ Hai tuần Thánh. Thứ ba Tuần Thánh. Thứ Tư Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh, năm A. NGÀY MAI TÁNG THẦY Thứ Hai tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay. ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. CON ÔNG SỐNG Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.   BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay Lời Chúa: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.   HÃY CÓ LÒNG NHÂN Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, …

xem thêm