Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ PÂCN 14 TN Năm C

Rao Giảng Ruộng đồng lúa chín vàng mơ Các con vun góp còn chờ ai đây Đừng mang túi bị dép giày Vào nhà chúc tụng đổ đầy bình an Satan sa xuống ngút ngàn Hãy vui vì được thiên đàng ghi tên. Lm Pet Trương Điệu   Mùa Gặt Lúa thì rục chín ngoài đồng Mà thợ gặt ít …

xem thêm

Thơ PÂCN 13 TN Năm C

Theo Thầy Chim chồn có tổ có hang Con Người thiếu thốn lang thang cứu đời Theo Ta rao giảng Nước Trời Để mặc kẻ chết đầy vơi lệ sầu Theo Ta gieo bước nhiệm mầu Để mặc kẻ sống cau trầu phù du. Lm Pet Trương Điệu   Không chỗ tựa đầu Có người thưa với Thầy rằng Thầy …

xem thêm

Thơ PÂCN Lễ MTC Năm C

Hóa Bánh Mua đâu được bánh mà mua Tông đồ bối rối chịu thua keo này Mười hai thúng vụn còn đây Năm ngàn no thỏa cho tầy lòng Cha Tình yêu Thiên Chúa bao la Nuôi con Mình Máu thiết tha nhà Chầu. Lm Pet Trương Điệu   Bánh Và Cá Anh em hãy bảo họ ngồi Thành từng …

xem thêm

Thơ PÂ CN Lễ Chúa Ba Ngôi

Tự Thầy                Khi Thần Chân Lý viếng thăm Các con sẽ hiểu gấp trăm gấp ngàn Tất cả sự thật cha ban Thánh Thần hướng dẫn vô vàn uy linh Ngài không ăn nói tự mình Tự Thầy ban phát Thánh Linh rao truyền Lm Phêrô Trương Điệu   Thần Khí Kiện Toàn  …

xem thêm

Thơ PÂ CN Lễ CTT/HX

Một Buổi Chiều Buổi chiều thứ nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín tâm thần lo âu Giêsu hiện đến nhiệm mầu Bình an thầy tặng đừng sầu mà chi Thầy sai môn đệ ra đi Thánh Thần phù trợ tùy nghi buộc ràng. Lm Phêrô Trương Điệu Chứng Nhân Bình an ở với anh em Các ông vui lắm …

xem thêm

Thơ PÂ CN Lễ Thăng Thiên Năm C

Quê Trời Tin Mừng khắp thế giảng rao Ai tin thì rửa đem vào tình yêu Kẻ tin thì có nhiều điều Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân Vinh quang ngự giữa triều thần Bên Cha từ ái chung phần yêu thương. Lm Phêrô Trương Điệu   Chứng Nhân Có lời Kinh Thánh chép rằng Đức Ki Tô …

xem thêm

Thơ PÂ CN 6 Phục Sinh Năm C

Đấng Phù Trợ  Các con đâu có mồ côi Thánh Thần phù trợ đắp bồi lòng tin Một mai thầy đến quang vinh Bây giờ tạm vắng bóng hình thân yêu Yêu thầy thì giữ luật này Cha thầy thương mến ban nhiều phúc thiêng. Lm Pet Trương Điệu   Giữ Lời Thầy Những ai yêu mến lời Thầy Thì …

xem thêm

Thơ PÂ CN 5 Phục Sinh Năm C

Hãy Yêu  Chúa Cha vinh hiển nơi Con Chúa Con đau khổ vuông tròn ý Cha Các con yêu quý của Ta Hãy yêu cụ thể như là Ta yêu Yêu nhau giữ trọn luật điều Vì yêu là dấu sớm chiều Ta mong Lm Phêrô Trương Điệu   Điều Răn Mới Anh em bé nhỏ của Thầy Thầy còn …

xem thêm