Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Hoan Hô  Tại sao các bác mở dây Vì Chúa cần đến rồi đây vào thành Dọc đường môn đệ đồng thanh Lối đi trải áo đồng hành cung nghinh Nếu mà dân chúng làm thinh Thì loài gỗ đá linh đình hô vang. Lm Phêrô  Trương Điệu    Người Tôi Trung Như người tôi tớ chung tình Giêsu vác …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Phục Sinh Lazarô  Maria vẫn ngồi nhà Thay quyền gia trưởng Matta trình thầy Lazarô hãy ra đây Tay chân còn bó như vầy mới tin Bốn ngày xác chết đã sình Giêsu quyền phép phục sinh bằng lời. Lm Phêrô  Trương Điệu   Sống Lại “La-gia-rô chết bốn ngày Được Người cứu sống khỏi tay tử thần Tội con …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Người Mù  Họ liền dẫn độ người mù Biệt phái tra hỏi lu bù lý do Chính tôi mắt sáng Ngài cho Vì Ngài là Chúa vòng vo làm gì Tôi tin Ngài thật tiên tri Sấp mình thờ lạy thực thi lời Ngài. Lm Phêrô  Trương Điệu  Mắt Đức Tin  “Người mù từ thuở mới sinh Được Người cho …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Nước Hằng Sống  Thế gian nước uống khát hoài Giêsu mạch suối muôn loài trường sinh Tôn thờ Thiên Chúa hết tình Giêsu chân lý hiển vinh muôn đời Tôi tin Thiên Chúa Ngôi Lời Tình thương cứu thế Nước Trời trong tôi. Lm Phêrô  Trương Điệu   Người Phụ Nữ Xứ Samaria Đàn bà tội lỗi Sa-ma Được Ngài …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Biến Hình  Thầy trò lên núi thật cao Biến hình tỏa sáng như vào thiên thai Phêrô chẳng biết đúng sai Ba lều xin dựng trần ai giã từ Cuộc đời đen trắng thực hư Đi tìm Thiên Chúa trù trừ sao khôn. Lm Phêrô  Trương Điệu   Trên Núi Ta-Bo “Trên núi Ta-bo Chúa biến hình Cho ta bằng …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Cám Dỗ  Loài người danh lợi thú vui Là ba dục vọng, dập vùi lương tâm Quỷ ma cám dỗ sai lầm Giêsu phấn đấu âm thầm nêu gương Phận người phận Chúa chung đường Công bình cứu độ yêu thương ngập tràn. Lm Phêrô  Trương Điệu   Sám Hối “Chúa lên rừng vắng ăn chay  Ta theo chân Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 7 TN Năm A

Thứ Tha  Luật xưa vay trả công bình Phúc âm duyên nợ nặng tình yêu thương Kẻ thù dẫu có trăm đường Làm lành, cầu nguỵên nêu gương cho đời Làm con một Chúa trên trời Nắng mưa đều khắp gọi mời thứ tha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Khoan dung Kẻ Ác  “ Khoan dung với kẻ ác nhân …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 6 TN Năm A

Đừng Thề Đừng thề chi cả người ơi Chỉ đầu, chỉ đất, chỉ trời lung tung Điêu ngoa ăn nói lạ lùng Càng thêm phạm thượng hiếu trung bất nghì Thêm điều đặt chuyện mà chi Có thì nói có, không thì nói không. Lm Phêrô  Trương Điệu Luật Yêu Thương “Luật Ngài dạy phải yêu thương Giữ lòng thanh …

xem thêm