Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ PÂCN 34 TN Năm C

Cứu Ai  Cứu ai thì cứu mình đi Mọi người nhạo báng khinh khi nặng lời Trộm lành tuyên tín tuyệt vời Chừng nào vinh hiển Nước Trời nhớ con Giesu thương kẻ mỏi mòn Hôm nay ở với Ngôi Con Thiên Đàng. Lm Pet Trương Điệu   Xin Nhớ Anh ta thưa với Ngài rằng Xin Ông hãy nhớ …

xem thêm

Thơ PÂCN Lễ CTTĐVN

Hạt Giống Đức Tin   Ở trong lòng đất hư vô Vụ mùa sau nhánh lúa mì đơm bông Như mưa tưới mát ruộng đồng Đức tin nhuộm thắm máu hồng Việt Nam Cha ông mình mấy trăm năm Những người mở đất gieo mầm xinh tươi. Lm Pet Trương Điệu   Thập Giá   Đức Giêsu nói ân cần …

xem thêm

Thơ PÂCN 32 TN Năm C

Sống Lại Bảy ông mà lấy một bà Đến khi sống lại ai là chồng cô Thế gian chồng vợ xô bồ Làm con Thiên Chúa thánh đô vui mừng Sống đây chết đó đã từng Cuộc đời dâu bể xin đừng lãng quên. Lm Pet Trương Điệu   Đời sau Đời này người lấy vợ chồng Còn đời sau …

xem thêm

Thơ PÂCN 31 TN Năm C

Tìm Chúa Nhìn xem Cứu Chúa thế nào Giakêu thấp bé làm sao thấy Người Hôm nay Ta trọ nhà ngươi Gia tài bán sạch cho tươi cuộc đời Gắng công tìm Chúa ai ơi Chúa tìm những kẻ đầy vơi lệ sầu. Lm Pet Trương Điệu Chúa Đến Nhà Ông Gia Kêu xuống mau đi Hôm nay tôi đến …

xem thêm

Thơ PÂCN 30 TN Năm C

Ra Về Khỏi Tội   Có người biệt phái trề môi Chê người thu thuế kỳ khôi nguyện cầu Người này đấm ngực cúi đầu Kẻ kia đứng thẳng lào lào kể công Lên đền kẻ được người không Vì lòng khiêm hạ thì lòng mới an. Lm Pet Trương Điệu   Người Thu Thuế  Người thu thuế đứng đàng xa …

xem thêm

Thơ PÂCN 29 TN Năm C

Cầu Nguyện Có người thẩm phán bất lương Quấy rầy mới xử cùng đường mới phân Kiên trì bà góa cô thân Được như ý muốn cơ bần giải oan Chúa Trời định liệu lo toan Chăm lo cầu nguyện chu toàn luật yêu. Lm Pet Trương Điệu Bà Góa Kiên Trì Trong thành kia có một bà Đến xin …

xem thêm

Thơ PÂCN 28 TN Năm C

Biết Ơn Mười người phong hủi van xin Lạy Thầy cứu chữa thương tình thân tôi Giêsu khuyên bảo một lời Ra đi tìm gặp những người trông mong Trên đường được chữa sạch trong Mình anh trở lại tỏ lòng biết ơn. Lm Pet Trương Điệu   Chín Người Kia … Mười người không sạch cả sao Chín người …

xem thêm

Thơ PÂCN 27 TN Năm C

CN 27 TN C Lòng Tin (Lc 17,5 -10)  Lòng tin hạt cải mà thôi Khiến cây cổ thụ bỏ đồi xuống sông Tôi đòi phục vụ hết lòng Phận hèn đâu dám đèo bồng công lao Khi xong nhiệm vụ Chúa trao Đầy tớ vô dụng lẽ nào so đo. Lm Pet Trương Điệu    LỄ MÂN CÔI Xin …

xem thêm

Thơ PÂCN 26 TN Năm C

Đền Bù  Một người gấm vóc lụa là Một người đói khổ xót xa ngậm ngùi Kẻ kia bị đốt bị thui Người này hoan lạc ngọt bùi lòng cha Ích chi hồn hiện ma tà Cuộc đời chia sẻ cùng cha sum vầy. Lm Pet Trương Điệu  Chia Sẻ Người kia giàu có cả đời Ngày đêm yến tiệc …

xem thêm