Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ PÂ CN 4 Mùa Chay Năm C

Trở Về   Lệ sầu khóc kiếp đi hoang Chăn heo tủi phận bẽ bàng xót xa Thôi thôi ta quyết về nhà Mau mau quay gót về nhà năm xưa Ta quỳ ta hứa xin chừa Xin cha tha thứ cho vừa tình cha. Lm Phêrô Trương Điệu   Sám Hối Thưa Cha, con đã thật là Biết bao …

xem thêm

Thơ PÂ CN 3 Mùa Chay Năm C

CÂY VẢ Cây cao bóng cả xanh rì Ba năm không trái ích gì Vả ơi Thợ trời van chủ cạn lời Xin cho năm nữa thử thời xem sao Nếu mà cũng chẳng trái nào Thì ông cứ việc búa dao mặc tình. Lm Phêrô Trương Điệu ĐỢI CHỜ Ba năm chờ đợi vậy mà Vả không ra trái …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois:Trật tự và tổ chức

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois:Trật tự và tổ chức   Vô trật tự mà đẹp là một nghệ thuật. Đúng, nhưng đó chỉ dành riêng cho phòng khách. Trên bàn làm việc của vị chỉ huy không như thế được. Đâu cũng cần có trật tự, nếp sống chồng chất của bạn càng không thể thiếu trật …

xem thêm

Thơ PÂ CN 2 Mùa Chay Năm C

Lột Xác  Vi vu gió thổi huyền mơ Ta bo núi thánh đợi chờ ai đây Tinh sương dạo gót theo thầy Biến hình xác thánh ngất ngây lòng trò   Phê rô nặng mối âu lo Làm sao ở lại hưởng no phúc đầy Chúa Cha vang tiếng trong mây: “Vâng lời phụng sự người này Con Ta”   …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Huấn Luyện Lòng Dũng Cảm

Huấn Luyện Lòng Dũng Cảm Bạn hãy tha thiết đến việc đào tạo các em nên người chí khí dũng cảm giàu nghị lực. Đó phải là một trong các bận tâm chính yếu của bạn. Sau này khi đến tuổi giằng co, cần  phải lựa chọn dứt khoát, các em sẽ nghiêng về cố gắng và tự chủ đã …

xem thêm

Thơ PÂ CN 1 Mùa Chay Năm C

Chiến Thắng Sa Mạc Vào rừng sa mạc ăn chay Không ăn không uống đêm ngày cử kiêng Sa tan cám dỗ liên miên Giê su mắng nó ơn thiêng giúp Ngài Thú vui danh lợi tiền tài Là ba quỷ kế hỡi ai giữ gìn. Lm Phêrô Trương Điệu   Cám Dỗ Nếu là con Chúa nhân lành Thì …

xem thêm

Thơ PA CN VIII Thường Niên Năm C

Lấy Rác Các ngươi thấy rác nhỏ nhoi Mắt anh em vướng, cứ đòi lấy đi Sao không tháo gỡ tức thì Cái đà trong mắt lạ gì của ngươi   Hãy về sửa thật tốt tươi Chính ngươi trước đã còn người sửa sau Giả hình che dấu làm mầu Cha trên trời chẳng thương đâu bao giờ. Hoa …

xem thêm

Thơ PA CN VII Thường Niên Năm C

Yêu Kẻ Thù Hãy yêu chính kẻ thù con Làm ơn cho kẻ lòng còn giận căm Hãy cho mượn chẳng trông mong Đến ngày tính lãi lấy xong làm giầu Hãy thương người dẫu từ đâu Cha ta là Đấng nhân từ xót thương Hãy tha thứ chẳng đo lường Các con sẽ được Cha thương thật nhiều. Hoa …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tiên liệu

Tiên liệu Khi một việc diễn tiến không tốt, tiên vàn hãy nhận tội mình trước khi đổ lỗi cho ai. Hoặc tự mình thiếu khả năng, hoặc thường hơn tự mình thiếu tiên liệu. Không tiên liệu là căn nguyên phát sinh tai hại làm mình khổ và người khác phải khổ theo. Chỉ huy là phải tiên liệu: …

xem thêm