Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Chúa Ba Ngôi B

print

CHÚA BA NGÔI B

Dẫn vào Thánh lễ

Vinh danh Thiên Chúa Ba ngôi

Ngôi Cha, Thánh Tử và ngôi Thánh Thần

Xin cho khắp chốn thế trần

Danh Cha cả sáng muôn dân tin thờ.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Mt 28,16-20).

Chúa Cha đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Cha. Chúa Con đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Con. Chúa Thánh Thần thánh hóa, đổi mới con người và thế giới này. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Thánh Thần.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng hiệp lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi và xin Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta luôn mãi. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Đnl 4,32-34.39-40)

Đoạn sách Đệ nhị luật kể lại việc Môsê nhắc nhở dân Is-ra-el hãy nhớ lại những kỳ công Đức Chúa đã làm cho dân. Người là Thiên Chúa thật; ngoài Người ra, không có thần nào khác nữa.

 

Bài đọc 2 (Rm 8,14-17)

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô minh chứng rằng: Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa là Cha, và được làm anh em của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

  1. “Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội/ biết tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Thiên Chúa Ba Ngôi đã tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa con người và vũ trụ. Xin cho mọi người trên thế giới nhận biết, tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu. Xin cho các nhà trí thức Công giáo/ biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trao ban, và chăm chỉ trau dồi hiểu biết về Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta. Xin Chúa Cha/ dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng ta đến với Chúa Giêsu, và qua Ngài, đến với Chúa Thánh Thần/ là đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện và hoạt động trong đời sống chúng con; để mọi nơi mọi lúc, chúng con luôn biết làm sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.