Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô B

print

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ B

Dẫn vào Thánh lễ

Này là Mình Máu Thánh Ta

Là Máu Tân Ước đổ ra cứu đời

Chúng con và biết bao người

Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn.

 Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa Kitô ban Mình và Máu Ngài cho nhân loại
(Mc 14,12-16.22-26).

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy” (Mc 14,22), rồi Ngài cầm lấy chén rượu nho, trao cho các ông và nói: “Đây là Máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24).

Bí tích Thánh Thể không ngừng được cử hành/ để tái diễn Hy lễ trên thập giá của Chúa Kitô; nhờ đó, Thiên Chúa không ngừng ban ơn cứu độ xuống trên con người.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Trong bí tích tình yêu này, Mình và Máu Chúa Kitô được ban cho con người làm lương thực trường sinh. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Xh 24,3-8)

Sách Xuất hành mô tả lại việc thiết lập Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Is-ra-el, mà Môsê là người trung gian. Ông lấy máu bò rảy trên dân, và dân lập lại lời giao ước giữa họ với Thiên Chúa.

 

Bài đọc 2 (Dt 9,11-15)

Tác giả thư gửi tín hữu Do thái so sánh Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Giao Ước Mới được ký kết nhờ Đức Giêsu, Đấng vừa là Tư tế, vừa là Của Lễ trên bàn thờ thập giá. Máu của Người đổ ra thay cho máu bò của Giao Ước Cũ, xóa bỏ tội lỗi nhân loại và giao hòa con người với Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Đức Kitô Con Thiên Chúa đã trở nên của ăn và của uống nuôi sống linh hồn chúng ta trên con đường tiến về nhà Cha. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Chúa Giêsu là linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất”. Xin cho Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục trong Hội thánh xác tín rằng: chức linh mục của các ngài xuất phát từ Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Bí tích Thánh Thể là lễ Hy Sinh trên thập giá của Chúa Kitô”. Xin cho các dân tộc trên thế giới nhận ra rằng: chỉ có lễ Hy Sinh của Đức Kitô trên thập giá/ mới có thể cứu họ khỏi cái chết đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu”. Xin cho các bệnh nhân và những người già yếu/ sống gắn bó với Thánh Thể, để mỗi ngày họ yêu mến Chúa Giêsu hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng duy nhất của mỗi thiếu nhi”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết siêng năng tham dự Thánh lễ, để được rước Chúa Giêsu là nguồn sự sống.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thân tình kêu mời nhân loại đến dự bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết dọn mình xứng đáng để đón rước Chúa vào lòng ở với chúng con luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.