Mục Vụ Thiếu Nhi

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Huấn Luyện Lòng Dũng Cảm

Huấn Luyện Lòng Dũng Cảm Bạn hãy tha thiết đến việc đào tạo các em nên người chí khí dũng cảm giàu nghị lực. Đó phải là một trong các bận tâm chính yếu của bạn. Sau này khi đến tuổi giằng co, cần  phải lựa chọn dứt khoát, các em sẽ nghiêng về cố gắng và tự chủ đã …

xem thêm

Thơ PÂ CN 1 Mùa Chay Năm C

Chiến Thắng Sa Mạc Vào rừng sa mạc ăn chay Không ăn không uống đêm ngày cử kiêng Sa tan cám dỗ liên miên Giê su mắng nó ơn thiêng giúp Ngài Thú vui danh lợi tiền tài Là ba quỷ kế hỡi ai giữ gìn. Lm Phêrô Trương Điệu   Cám Dỗ Nếu là con Chúa nhân lành Thì …

xem thêm

Thơ PA CN VIII Thường Niên Năm C

Lấy Rác Các ngươi thấy rác nhỏ nhoi Mắt anh em vướng, cứ đòi lấy đi Sao không tháo gỡ tức thì Cái đà trong mắt lạ gì của ngươi   Hãy về sửa thật tốt tươi Chính ngươi trước đã còn người sửa sau Giả hình che dấu làm mầu Cha trên trời chẳng thương đâu bao giờ. Hoa …

xem thêm

Thơ PA CN VII Thường Niên Năm C

Yêu Kẻ Thù Hãy yêu chính kẻ thù con Làm ơn cho kẻ lòng còn giận căm Hãy cho mượn chẳng trông mong Đến ngày tính lãi lấy xong làm giầu Hãy thương người dẫu từ đâu Cha ta là Đấng nhân từ xót thương Hãy tha thứ chẳng đo lường Các con sẽ được Cha thương thật nhiều. Hoa …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tiên liệu

Tiên liệu Khi một việc diễn tiến không tốt, tiên vàn hãy nhận tội mình trước khi đổ lỗi cho ai. Hoặc tự mình thiếu khả năng, hoặc thường hơn tự mình thiếu tiên liệu. Không tiên liệu là căn nguyên phát sinh tai hại làm mình khổ và người khác phải khổ theo. Chỉ huy là phải tiên liệu: …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Huấn luyện lòng trung thực

Huấn luyện lòng trung thực Đời em phải luôn trung thực trong lời nói và trong cách ăn ở. Đừng ngại lên án giả hình, và tởm gớm tất cả những gì gian lận, kể cả trong cuộc chơi. Chính bạn phải nên gương về lòng trung thực chu đáo. Một chút bất chính nơi bạn không những phá huỷ …

xem thêm

Thơ PA CN VI Thường Niên Năm C

Thơ PA CN VI Thường Niên Năm C   Con Người Bây giờ khốn khó nghèo nàn Mai sau sẽ được hưởng no phúc đầy Con người đã đến nơi này Con dân của Chúa hưởng đầy phúc thiêng Ưu sầu khóc lóc vấn vương Tin vào Thiên Chúa thiên đường mai sau.  Lm Phêrô Trương Điệu    Phúc cho …

xem thêm

Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C

Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C   Vì Yêu   Mọi người náo nức nghe lời Giê su giảng dạy về lời yêu thương Simon thả lưới hữu thuyền Vâng lời Chúa dạy hai thuyền đầy no Quyền năng Thiên Chúa ban cho Cho dân Chúa biết mà tin vào Ngài.   Lm Phêrô Trương Điệu   …

xem thêm