Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B Dẫn vào Thánh lễ An-rê theo Chúa Ki-tô Trở về giới thiệu Phê-rô anh mình Chúng con nguyện hứa nhiệt thành Mở mang Nước Chúa xứng danh tông đồ. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác (Ga 1,35-42). Sau khi …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa – Năm B

Đẹp Lòng Gioan rửa tội bờ sông Giêsu cũng đến tỏ lòng khiêm cung Bầu trời tỏa sáng lạ lùng Thánh Thần ngự xuống không trung rạng ngời Này con yêu dấu Chúa Trời Vì thương nhân thế rạng ngời lòng cha. Lm Phêrô  Trương Điệu    Sám Hối Chúa chịu phép rửa Gio-an Là Ngài tự hạ làm thân …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa B

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Dẫn vào Thánh lễ Chúa chịu phép rửa Gio-an Là Ngài tự hạ làm thân thấp hèn Nêu gương tuyệt đối khiêm nhường Để ta sám hối theo đường Chúa đi. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Thường niên: Chúa Giêsu chịu phép rửa (Mc 1,7-11). Gioan Tẩy Giả …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Hiển Linh Năm B

CHÚA HIỂN LINH Dẫn vào Thánh lễ Các nhà bác học khi xưa Phải bao vất vả nắng mưa hành trình Mới trông thấy Chúa Hiển Linh Còn ta mến Chúa thật tình hay chưa? Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Chúa Hiển Linh: Chúa tỏ mình ra cho ba nhà Đạo sĩ (Mt 2,1-12). Ba nhà …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

Hiển Linh  Vua người Do Thái mới sinh Chúng tôi triều bái đăng trình đông phương Vua quan bối rối nát lòng Bêlem cứu Chúa thuộc dòng Giuđa Dẫn đường sao lạ xa xa Vàng hương mộc dược thiết tha dâng Ngài. Lm Phêrô  Trương Điệu   Tìm Chúa  Các nhà Đạo sĩ phương đông, Được ơn soi sáng lên …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Thánh Gia Năm B

THÁNH GIA THẤT Dẫn vào Thánh lễ  Đức Mẹ và Thánh Giu-se Hiến dâng con trẻ như lề luật chung Nên gương tuyệt đối khiêm cung Xin cho dân Chúa chấn hưng gia đình Trở nên Giáo hội nhỏ xinh. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật trong Tuần Bát nhật Giáng sinh: Thánh Gia Thất: Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Thánh Gia Năm B

Lên Đền  Mẹ con bồng bế lên đền Hiến dâng theo luật vững bền ơn cao Như lời Chúa hứa hôm nào Nay con thấy Chúa xiết bao ơn trời Trẻ này nên cớ cho đời Đứng lên ngã xuống rối bời ruột gan. Lm Phêrô  Trương Điệu  Con Thảo Mẫu gương con Chúa sáng ngời, Yêu thương, phục vụ, …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Giáng Sinh

LỄ GIÁNG SINH (Thánh lễ ban ngày) Dẫn vào Thánh lễ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần Hòa mình sống với phàm nhân giữa đời Gương lành Ngài dạy khắp nơi Quên mình phục vụ mọi người thiết tha Như Ngài đã mến thương ta. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Giáng Sinh: Ngôi Hai Thiên Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 4 Mùa Vọng B

Truyền Tin Chúa sai thiên sứ truyền tin Đức Mẹ thắc mắc nhưng tin vững vàng Đời ta những lúc gian nan Ngước nhìn lên Mẹ xin ơn phù trì. Sưu Tầm   Xin Vâng Nhiệm mầu ẩn giấu bao đời, Hôm nay tỏ lộ cho người trần gian. Nhờ lòng Trinh nữ hiền ngoan, Giê – su con Chúa …

xem thêm