Lời Chúa cho thiếu nhi: Tìm kiếm và vui mừng

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Tìm kiếm và vui mừng

(Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế