Lời Chúa cho thiếu nhi: Chúa Giêsu chịu đau khổ

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Chúa Giêsu chịu đau khổ

(Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế