Lời Chúa cho thiếu nhi: Vết thương của Chúa

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Vết thương của Chúa

(Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế