Lời Chúa cho thiếu nhi: Vị thẩm phán công minh

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Vị thẩm phán công minh

(Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế