Mục Vụ Thiếu Nhi

Muốn Làm Lớn

Muốn Làm Lớn Hễ ai muốn đứng hàng đầu Hãy hạ mình xuống đứng sau mọi người Tinh thần phục vụ mọi nơi Quan tâm săn sóc đến người chung quanh   Hễ ai đón một trẻ em Vì danh Thầy, cũng xem như đón Thầy Còn ai đón tiếp Thầy đây Thật là đón chính Cha Thầy chẳng sai. …

xem thêm

Ai Muốn Theo Ta

Ai Muốn Theo Ta Những ai còn muốn theo tôi Vác cây thập giá tội đời mình đi Ai liều mạng sống một khi Vì tôi và cũng vì Tin Mừng này   Họ là những kẻ lòng ngay Giữ được mang sống từ này về sau Phê Rô nói tưởng đang mơ   Thật Thầy là Đức Ki Tô …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 23 TN B: Chúa Chữa Người Câm Điếc

Chúa Chữa Người Câm Điếc Người ta đem đến cho Ngài Một người câm điếc từ ngày mới sinh Xin Ngài thương xót tội tình Ra tay cứu chữa cực hình quá lâu   Ngước lên trời khấn nguyện cầu Ngài ban lệnh hãy tức thì mở ra Người tàn tật được khỏi ngay   Còn người chứng kiến vui …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 22 TN B: Trong Và Ngoài

Trong Và Ngoài Mọi người hãy lắng nghe tôi Những điều xấu chẳng từ nơi ngoài vào Vì điều xuất phát trong đầu Hay trong tâm mới thành điều xấu xa   Nảy sinh ý muốn gian tà Ngoại tình trộm cắp tham lam giết người Các ông thờ Chúa, miệng môi Còn trong lòng lại than ôi… giả hình. …

xem thêm

Bỏ Thầy con biết theo ai

Bỏ Thầy con biết theo ai Bỏ Thầy con biết theo ai Vì Thầy mới có Lời ban đời đời Bỏ Thầy con bước cô đơn Lang thang lữ khách biết đâu đường về   Con tin, nhận biết, lắng nghe Lời Thầy chỉ lối đưa về nẻo ngay Con tuyên xưng kể từ nay Chính Thầy là Đấng con …

xem thêm