Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

print

Cám Dỗ

 Loài người danh lợi thú vui

Là ba dục vọng, dập vùi lương tâm

Quỷ ma cám dỗ sai lầm

Giêsu phấn đấu âm thầm nêu gương

Phận người phận Chúa chung đường

Công bình cứu độ yêu thương ngập tràn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Sám Hối

“Chúa lên rừng vắng ăn chay

 Ta theo chân Chúa từ nay hãm mình

 Dốc lòng sám hối hy sinh

 Hưởng nhờ ơn Chúa Phục sinh tâm hồn”

Sưu tầm