Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

print

    CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

                 Mau mau chạy báo Phêrô

        Xác thầy bị cướp cửa mồ mở toang

                Thì ra cứu Chúa vinh quang

        Dây băng xếp gọn khăn quàng kề bên

                Gioan môn đệ giấu tên

        Ông tin vì thấy vững vàng tuyên xưng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

CHẠY ĐUA

“Viếng mộ Chúa Gioan chạy trước

Nhưng Phêrô dấn bước vào đầu

 Đời ta kẻ trước người sau

 Chạy đua tới đích mai sau đời mình

 Sống lành sẽ được phục sinh.”

 Sưu tầm