Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm CN 20 TN B: Thịt Máu Chúa

Thịt Máu Chúa Con người sẽ sống đời đời Nếu ăn thịt, uống máu tôi thân này Thịt tôi là thật của ăn Máu tôi của uống tháng ngày gian nan      Bánh này đây xuống trần gian Từ Cha tôi Đấng vinh quang muôn đời Như tôi được sống trong Cha Ai ăn tôi, sống thật là trong …

xem thêm

Làm sao giải thích Bảy Bí Tích cho trẻ em?

Làm sao giải thích Bảy Bí Tích cho trẻ em? Đã bao giờ bạn phải giải thích bảy Phép Bí Tích cho con em nhà mình chưa? Bạn có thấy mình bị thiếu chất liệu về chương trình Giáo lý của Giáo Hội không? Hay những chất liệu ấy đôi khi có hơi phức tạp đối với bạn? Đừng lo …

xem thêm

Bánh Trường Sinh (2)

Bánh Trường Sinh (2) Tổ tiên xưa có man na Nuôi trong sa mạc đường xa no lòng Còn tôi bảo thật các ông Ai tin tôi mới trông mong đời đời   Bánh trường sinh đến từ trời Ai ăn chẳng chết bao giờ nữa đâu Bánh này là chính mình tôi Tặng ban cho đến muôn đời về …

xem thêm

Nhật Ký Ngày Con Được Rước Lễ Lần Đầu

Nhật Ký Ngày Con Được Rước Lễ Lần Đầu   7:00 – 05/8/2018 Chúa Giêsu thương mến! Hôm nay là ngày đặc biệt nhất của con từ trước đến giờ – Ngày con được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Chúa biết không, đêm qua con đã thao thức không ngủ được vì nôn đến sáng để được rước Chúa …

xem thêm

Bánh Trường Sinh

Bánh Trường Sinh Chính tôi là bánh trường sinh Ai ăn sẽ sống phúc vinh đời đời Chính tôi là đấng bởi trời Chúa Cha sai đến ban lời trần gian   Hãy xem những việc tôi làm Và tin vào đấng từ Ngài xuống đây Một khi ăn chiếc bánh này Chẳng bao giờ đói những ngày thế gian. …

xem thêm

Chúa Giê-Su Hóa Bánh Theo Điệu Lý Chim Quyên

Chúa Giê-Su Hóa Bánh Theo Điệu Lý Chim Quyên Thiên Tình Câu 1: Giê su nhìn, xem đám đông. Người rất ư chạnh lòng nè. Người mến thương dân lành đang cơ hàn lầm than. Câu 2: Đây Tông Đồ. Thưa Chúa ơi! Trời đã toan về chiều rồi. Ngài hãy cho họ về đi vô làng tìm ăn. Câu …

xem thêm