Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm CN 34 TN  B

  Nước Tôi Quan nói đúng tôi là Vua    Giêsu cứu Chúa phân bua với đời Nước tôi chân lý tự trời                 Ai thuộc chân lý nghe lời tôi ban Nước tôi không thuộc thế gian            Nước tôi trần thế vô vàn người thương.  Lm Phêrô  Trương Điệu    Chúa Kitô Vua Sự Thật Sinh ra Tôi …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 34 TN B

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Dẫn vào Thánh lễ Ngài truyền: Ta chính là Vua Ta đem chân lý đến cho mọi người Ai tin thì hãy nhận lời Chúng con xin nguyện trọn đời tin theo. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi bốn Thường niên: Đức …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 33 TN B & Lễ CTTĐVN

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Ngày Ngài ngự đến trong mây Là ngày tận thế ai hay được mà Nhưng ngày tận thế riêng ta Sẵn sàng tỉnh thức, mau ra đón Ngài. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi ba Thường niên: Chúa sẽ trở lại trong vinh quang …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Lễ  CTTĐVN

Thơ Phúc Âm Lễ CTTĐVN Hạt Giống Đức Tin  Ở trong lòng đất hư vô Vụ mùa sau nhánh lúa mì đơm bông Như mưa tưới mát ruộng đồng Đức tin nhuộm thắm máu hồng Việt Nam Cha ông mình mấy trăm năm Những người mở đất gieo mầm xinh tươi. Lm Pet Trương Điệu   Mầu Nhiệm Thập Giá Ai …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 32 Thường Niên, Năm B

Giả Hình Coi chừng luật sĩ giả hình Công trình phố chợ tận tình khoe khoang Kinh dài tụng niệm oang oang Mà lòng trống rỗng vinh quang làm gì? Không bằng bà goá thực thi Đem tiền dâng cúng khắc ghi tấm lòng.  Lm Phêrô  Trương Điệu   Bà Góa Đáng Khen Này Thầy bảo thật anh em Người …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 32 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Bà góa cúng phần tư xu Nhưng bà được Chúa Giê-su khen nhiều Gia tài chỉ có bấy nhiêu Lòng bà quảng đại tình yêu nồng nàn. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi hai Thường niên: Hãy sống quảng đại với Chúa và tha …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 31 Thường Niên, Năm B

Thơ Phúc Âm CN 31 Thường Niên, Năm B Luật Yêu Điều răn trọng nhất là gì? Xin Thầy cứ dạy vân vi tỏ tường Một yêu Thiên Chúa tình thương Hai yêu nhân loại con đường Chúa đi Trí lòng hồn xác nề chi Yêu người, yêu Chúa thực thi cuộc đời.  Lm Phêrô  Trương Điệu  Giới Răn Trọng …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 31 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Mười điều giới luật Chúa truyền Tóm vào hai việc thường xuyên thi hành Mến yêu Thiên Chúa hết tình Thương người như chính thân mình chúng ta. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Chúa Giêsu tóm gọn toàn thể Lề …

xem thêm