Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C

Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C   Vì Yêu   Mọi người náo nức nghe lời Giê su giảng dạy về lời yêu thương Simon thả lưới hữu thuyền Vâng lời Chúa dạy hai thuyền đầy no Quyền năng Thiên Chúa ban cho Cho dân Chúa biết mà tin vào Ngài.   Lm Phêrô Trương Điệu   …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật 4 TN năm C

Thơ PÂ Chúa Nhật 4 TN năm C   Đồng Hương   Đồng hương lắm kẻ xấu lòng Thách thức phép lạ chờ mong phép màu Chẳng bằng bà góa được dầu Chẳng bằng tướng hủi cúi đầu xin tin Giê su thấu tỏ tâm tình Rẽ qua giữa họ một mình ra đi.  Lm Phêrô Trương Điệu     …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật 3 TN năm C

Năm Hồng Phúc   Thánh Thần Chúa ngự trên tôi Xức dầu sai đến: đơn côi nghèo nàn Hồn ai áp bức lầm than Giê su giải thoát thương ban Tin Mừng Hồng ân công bố Tin Mừng Năm năm tháng tháng xin đừng quên ơn. Lm Phêrô Trương Điệu   Thần Khí Chúa   Có Thần Khí ngự trên …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Luyện tập đức Bác ái

Luyện tập đức Bác ái Bác ái là nhân đức cốt lõi của Kitô giáo. Bạn phải nhấn mạnh về đức ấy. Hướng mọi sinh hoạt về đức ấy. Đức bác ái phải là trung tâm điểm phát sinh mọi phúc lợi. Bạn đừng nản, nếu không, công lao bạn sẽ tiêu tùng. Luyện tập đức bác ái là phương …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật 2 TN năm C

        Can Chi Vì rằng chưa đến giờ tôi Can chi việc đó lôi thôi đến bà? Vui thay tiệc cưới Cana Giê su cùng mẹ đến nhà chung vui Hết rượu Mẹ Chúa ngậm ngùi Giê su hóa phép rượu mùi sáu chum. Lm Phêrô Trương Điệu Nước Hóa Rượu Các anh đổ nước cho đầy Sáu …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Nghệ thuật Quở Mắng

Nghệ thuật quở mắng Phải dè dặt trong lời quở mắng. Nếu vì muốn đánh mạnh vào đầu óc, vào giác cảm trẻ em để các em khỏi tái phạm, mà thổi phồng quá đáng điều lỗi, sẽ rất tai hại. Vì một là các em bị sai lạc lương tâm: việc không là gì mà hoá thánh trọng tội. …

xem thêm

Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa

Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa Phần Tôi                     Phần tôi rửa nước phàm trần           Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu                    Phần tôi phận nhỏ cô liêu           Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng                    Phần tôi thống hối Gio-đan           Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha. Lm Pet Trương …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Nghệ Thuật Cổ Vũ

Nghệ Thuật Cổ Vũ Nên để ý cổ vũ các em, bằng cách tin tưởng ở các em nhờ khám phá thấy năng khiếu nơi các em. Cần bạn tin tưởng nơi thiện chí và thiên hướng của trẻ em. Điều tốt được ước định, điều xấu thì phải chứng minh. Được bạn tin tưởng, năng khiếu của em sẽ …

xem thêm

Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh

Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh ÁNH SAO LẠ             Ba Vua xứ lạ về chầu               Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa                      Triều thần hốt hoảng đón đưa               Bêlem là điểm lọc lừa bất tương                      Này vàng, mộc dược nhũ hương               Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Lc 2,41-52         Vượt Qua               Mười hai tuổi đã lên đền                    Theo luật Chúa truyền dâng lễ vượt qua                 Giêsu cùng với mẹ cha                    Dâng con Thiên Chúa thiết tha cuộc đời   …

xem thêm