Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

print

Phục Sinh Lazarô

 Maria vẫn ngồi nhà

Thay quyền gia trưởng Matta trình thầy

Lazarô hãy ra đây

Tay chân còn bó như vầy mới tin

Bốn ngày xác chết đã sình

Giêsu quyền phép phục sinh bằng lời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Sống Lại

“La-gia-rô chết bốn ngày

Được Người cứu sống khỏi tay tử thần

Tội con đáng chết trầm luân

Bao lần được Chúa từ nhân thương tình.”

Sưu tầm