Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ PÂCN 25 TN Năm C

Khôn Khéo Mau cầm văn tự mà ghi Một mai nghỉ việc cần chi có liền Người đời khéo léo bạc tiền Tính toán lọc lựa đảo điên tâm hồn Làm tôi hai chủ sao khôn Lòng tôi ước nguyện kính tôn Chúa Trời .Lm Pet Trương Điệu Hai Chủ Anh em không thể làm tôi Cả hai chủ vẫn …

xem thêm

Ảnh Tô Màu Cho Bé: CN 25-29 TN C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C     CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C

xem thêm

Thơ PÂCN 24 TN Năm C

Tình Cha Vui thay chiên lạc trên vai Mừng thay đồng bạc miệt mài tìm ra Đau lòng xót dạ người cha Đứa con nghịch tử phương xa bội tình May nhờ kiếp khổ phù sinh Quay về tạ tội nương mình bóng cha. Lm Pet Trương Điệu    Trở Về  Thưa cha con biết tội rồi Bao lần đã …

xem thêm

Thơ PÂCN 23 TN Năm C

Tính Toán Xây nhà phải biết liệu lo Chiến chinh phải biết so đo sức mình Theo Ta phải biết hy sinh Giã từ của cải đăng trình thong dong Người thân bỏ lại đau lòng Vác mang thập giá mới mong theo Người. Lm Pet Trương Điệu   Theo Thầy Nếu ai đến với Thầy đây Mà không dám …

xem thêm

Thơ PÂCN 22 TN Năm C

Bàn Cao Bàn cao chỗ trọng mà chi Ngồi vào chỗ cuối tức thì mới lên Trần ai danh lợi chẳng bền Chi bằng khiêm hạ Chúa đền phúc sau Tiệc tùng bè bạn người giàu Xin mời kẻ khó bớt đau tim người. Pet Trương Điệu     Được Mời Khi anh em đã được mời Đi ăn tiệc …

xem thêm

Thơ PÂCN 21 TN Năm C

Cửa Hẹp Vào qua cửa hẹp ai ơi Kẻo khi cửa đóng ngoài trời giá băng Chủ nhà từ chối khăng khăng Người đâu mà tới lố lăng lào lào Thì ra kẻ trước thành sau Kẻ sau thành trước xin mau đổi lòng. Lm Pet Trương Điệu   Chiến Đấu  Anh em chiến đấu làm sao Để qua cửa …

xem thêm

Thơ PÂCN 20 TN Năm C

Lửa Yêu Ta đem lửa mến vào đời Ước mong lửa cháy rạng ngời tình thương Ta đem chia rẽ ruột rà Bình an chẳng thấy một nhà phân ly Ta mong chân lý thực thi Hạnh phúc sẽ thấy lương tri an bình. Lm Pet Trương Điệu   *** Lửa Của Chúa Anh em cứ tưởng Thầy ban Hòa bình …

xem thêm

Thơ PÂCN 19 TN Năm C

Tỉnh Thức Lòng con bám víu kho tàng Trăm lo nghìn sợ bẽ bàng phù sinh Sẵn sàng tỉnh thức tâm linh Tớ hầu đợi chủ hy sinh nhiều điều Cho nhiều đòi lại cũng nhiều Tình yêu đền đáp bao nhiêu mới vừa. Lm Pet Trương Điệu Đợi Chờ Anh em hãy thắt dây lưng Thắp đèn cho sáng …

xem thêm

Thơ PÂCN 18 TN Năm C

Làm Sao Làm sao ai biết làm sao Khi mà kho chứa nơi nao cũng đầy Thôi thì lẫm mới tôi xây Hồn tôi ngơi nghỉ sum vầy hoan ca Hôm nay hồn nó trình Ta Ích chi của cải xót xa trao người. Lm Pet Trương Điệu Phù Vân  Có người phú hộ giàu sang Bạc vàng thóc lúa …

xem thêm