Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 TN Năm A

Muối Sáng                 Phận làm hạt muối mặn ghê         Muối mà không mặn ủ ê lối mòn                 Xây thành sừng sững trên non         Làm sao che giấu héo hon mây ngàn                 Các con ánh sáng thế gian         Sáng soi thiên hạ ngập tràn ơn cha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Muối Thế Gian “ Các …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 TN Năm A

     Bát Phúc                 Ngài lên ngọn núi giảng lời         Hiền hòa nghèo khó Nước Trời của riêng                 Những ai đói khát ơn thiêng         Xót xa tử đạo lo phiền điêu linh                 Những ai xây dựng hòa bình         Tấm lòng trong sạch phúc vinh quê trời. Lm Pet. Trương Điệu

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 TN Năm A

Lui Về Gioan bị nộp thảm thê Giêsu kín đáo lui về Gali Lời xưa ứng nghiệm tiên tri Tin Mừng nước Chúa truyền đi khắp miền Ăn năn hối cải trước tiên Chữa lành bệnh hoạn tật nguyền tâm linh. Lm Pet Trương Điệu   Bốn Môn Đệ “Bốn ông môn đệ đầu tiên Nghe lời chúa gọi họ …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

PHÉP RỬA GIOAN                 Chính tôi mới được Ngài tha         Mà sao Ngài đến như là tội nhân?                 Không sao, cứ việc ta cần         Bước lên khỏi nước Thánh Thần hiện ra                 Từ trời tiếng phán Chúa Cha         Này Con Yêu Dấu lòng ta đẹp tình. Lm Pet Trưởng Điệu  

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

SAO LẠ                 Đêm xưa sao lạ dẫn đường         Ba Vua hội ngộ đông phương đăng trình                 Belem cứu Chúa giáng sinh         Vàng hương mộc dược tôn vinh Ngôi Lời                 Lương dân được Chúa gọi mời         Tình thương cứu thế muôn đời tạ ơn. Lm Pet Trương Điệu DẪN ĐƯỜNG Ngôi sao lạ ở phương …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

Chu toàn bổn phận  “ Giuse đem Chúa Hài Nhi Thoát tay Hêrốt toan đi giết Người Biết bao khổ cực chông gai Chu toàn bổn phận Chúa sai can trường.” st  Về Quê  Người ta nghe tiếng oán than Rakel khóc lóc than van con mình Vì con bà chết tội tình Ngây thơ bé bỏng thân hình nát …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 MV A

Hãy Nghe Ta Này Giu se, hãy nghe ta! Ông đừng ngại đón Maria về nhà Vì con bà sẽ sinh ra Là do ơn Chúa ban qua Thánh Thần Chính Ngài, là Đấng cứu dân Để cho khỏi tội, ta cần lắng nghe Vâng lời cộng tác mọi bề Đem ơn cứu độ về cho muôn người Hoa Xanh …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 MV A

Vào Rừng                 Vào rừng xem sậy phất phơ         Xem người áo đẹp thẩn thơ lụa là                 Xem nhà ngôn sứ áo da         Hay xem Tẩy Giả bôn ba tuyệt vời?                 Nhưng ai nhỏ nhất Nước Trời         Cũng còn cao trọng gấp mười Gioan. Lm Pet Trương Điệu   Ngài Là ai? Các anh cứ …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 MV A

Ăn Năn Sửa đường Chúa đến ai ơi Gioan Tẩy giả kêu mời ăn năn Đừng nên tự phụ nghĩ rằng Ađam tiên phụ quyền năng cứu đời Giêsu con Chúa tự trời Cầm nia sàng sẩy tách rời rạ rơm. Lm Pet Trương Điệu   Sám Hối Anh em hãy sám hối đi Nước trời nay đã đến vì …

xem thêm