Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 12 TN B

print

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Thuyền gặp phong ba sắp sửa chìm

Mấy ông môn đệ kém lòng tin

Có Thầy bên cạnh lo chi nữa

Phó thác đời ta Chúa giữ gìn.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười hai Thường niên: Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a đầy uy quyền
(Mc 4,35-41).

Khi Chúa Giêsu chỗi dậy đe gió và biển “Hãy im đi, hãy lặng đi!” (Mc 4,39) và mọi sự đã xảy ra như vậy, các môn đệ kinh ngạc hỏi nhau: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” (Mc 4,40). Quả thật, Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a đầy uy quyền. Ngài siêu vượt trên tất cả vì Ngài là Con Thiên Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng ngắm nhìn Chúa Giêsu và các môn đệ trên thuyền giữa sóng gió, để chúng ta dễ dàng nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Có Người ở bên cạnh, chúng ta không phải sợ gì, cho dù phải đối mặt với những nguy hiểm đang rình chờ. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (G 38,1.8-11)

Đây là phần quan trọng nhất của sách Gióp. Thiên Chúa đã bày tỏ cho ông thấy: Người là Thiên Chúa quyền năng và yêu thương tất cả mọi tạo vật Người đã dựng nên. Cho dù đang đi trong đêm tối, nhưng Thiên Chúa đã hé mở cho ông nhìn thấy ánh sáng.

 

Bài đọc 2 (2Cr 5,14-17)

Thánh Phaolô đã khẳng định với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc ngài làm tất cả mọi sự. Vì Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta không sống cho chính mình nữa, mà sống như những thọ tạo mới của Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Thiên Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta, nhất là trong những lúc gian nan khốn khó. Vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và yêu thương mọi tạo vật Người đã dựng nên. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta, để mọi người sống như những thụ tạo mới của Thiên Chúa. Xin cho các dân tộc tin nhận Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài, và Đức Kitô là Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a đầy uy quyền, siêu vượt trên tất cả. Xin cho các Kitô hữu đang công tác trong ngành y tế/ luôn vững tin vào quyền năng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Người này là ai mà đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ ý thức sự trợ giúp liên tục của Thiên Chúa trong những hoạt động thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đức Kitô, Con Một Chúa đã trở nên người phàm như chúng con; xin trợ giúp lòng tin yếu kém, để chúng con nhận ra Chúa trong mọi hoạt động của cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.