Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 14 TN Năm C

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Thầy sai môn đệ ra đi Đồng đầy lúa chín thợ thì hiếm hoi Nguyện xin Chúa cả trên trời Sai nhiều thợ đến giúp đời bình an. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười bốn Thường niên: Các môn đệ được sai đi (Lc 10,1-12.17-20). …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 13 TN Năm C

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C Dẫn vào Thánh lễ Mến Thầy thì phải hy sinh Đặt tình yêu Chúa trên tình cảm riêng Vinh quang Thiên Quốc trước tiên Cầm cày chớ có ngoảnh nhìn đàng sau Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười ba Thường niên: Từ bỏ để bước theo Đức Kitô …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Thánh Tâm CGS năm C

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Dẫn vào Thánh lễ Thánh Tâm Chúa Cả từ nhân Sẵn sàng tìm kiếm tội nhân trở về Chiên lạc Người chẳng bỏ bê Một lòng thương xót vỗ về thứ tha. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thiên Chúa tìm kiếm người tội lỗi (Lc 15,3-7). Tin mừng …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Dẫn vào Thánh lễ Này là Mình Máu Thánh Ta Là Máu Tân Ước đổ ra cứu đời Chúng con và biết bao người Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa Kitô ban Mình và Máu Ngài cho nhân …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

CHÚA BA NGÔI Dẫn vào Thánh lễ Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Ngôi Cha, Thánh Tử và ngôi Thánh Thần Xin cho khắp chốn thế trần Danh cha cả sáng muôn dân tin thờ. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần (Ga 16,12-15). Trong …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Hiện Xuống C

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG C Dẫn vào Thánh lễ Này Thần chân lý của Cha Tới ban cho họ chan hoà thánh ân Cha sai Con xuống thế trần Nay Con sai họ dấn thân vào đời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Đức Kitô ban Chúa Thánh Thần …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Thăng Thiên năm C

CHÚA THĂNG THIÊN Dẫn vào Thánh lễ Gẫm suy mầu nhiệm Chúa lên trời Phấn khởi vui tươi sống giữa đời Bổn phận Chúa trao làm tốt đẹp Nước Trời tìm thấy giữa lòng tôi. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ bảy Phục sinh: Chúa Giêsu thăng thiên (Lc 24,46-53). Chúa thăng thiên là Chúa …

xem thêm