Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 MC Năm B

print

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Dẫn vào Thánh lễ

Đền thờ Chúa ngự chính lòng ta

Phải tẩy sạch trong mọi đục tà

Từ bỏ đam mê và ích kỷ

Mọi điều bất chính đuổi xua ra.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Chay: Thanh tẩy Đền thờ Thiên Chúa (Ga 2,13-25).

Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán, cùng với chiên, bò, bồ câu… ra khỏi Đền thờ: “Mang tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Chúa Giêsu đã thấy sự bất xứng và xúc phạm đang diễn ra bên trong khu vực Đền thờ; vì đây là nơi cầu nguyện và dâng của lễ cho Thiên Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta ý thức tôn trọng nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ phải là nơi tôn nghiêm, nơi dành riêng cho Thiên Chúa và là nhà cầu nguyện dành cho mọi người. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Xh 20,1-17)

Sách Xuất hành tả lại việc Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho dân Is-ra-el qua trung gian ông Môsê, người Thiên Chúa tuyển chọn để lãnh đạo dân.

 

Bài đọc 2 (1Cr 1,22-25)

Thánh Phaolô kể lại cho các tín hữu Cô-rin-tô biết: ngài suốt đời rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, người Hy Lạp cho là điên rồ.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa lấy dây thắt lưng làm roi đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Hiệp với tâm tình của Chúa Giêsu trong việc bảo vệ và xây dựng Đền thờ Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi các tín hữu quy tụ để cầu nguyện. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh/ biết siêng năng đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Nhà thờ là nơi đặt Mình Thánh Chúa, là biểu tượng Thiên Chúa ngự giữa dân Người. Xin cho các tín hữu siêng năng tham dự Thánh lễ và viếng Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thân thể các Kitô hữu là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những di dân Công giáo/ biết xây dựng Đền thờ Thiên Chúa nơi tâm hồn và thân xác họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chúa yêu thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ ý thức thanh tẩy tâm hồn, nhờ việc ăn chay sám hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong ngôi nhà thờ này và lắng nghe chúng con cầu nguyện. Xin biến đổi tâm hồn và thân xác chúng con, để chúng con trở nên Đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.