Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 4 Phục Sinh B

print

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

Ga 10,11-18

A. Hạt giống…

Chúa Giêsu tự mô tả mình là người mục tử tốt lành :

– Thí mạng sống vì đàn chiên.

– Biết các con chiên của mình.

– Muốn đưa những con chiên khác vào đàn.

B… nảy mầm.

  1. Ngày hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Những lời Chúa Giêsu tự mô tả mình là mục tử tốt lành gợi cho chúng ta hai tâm tình :

a/ Vui vì được sống dưới sự dẫn dắt, chăm sóc và che chở của Chúa.

b/ Cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, tu sĩ.

  1. “Ta biết các chiên Ta” : mỗi người chúng ta có những nét riêng về quá khứ, cá tính, khả năng, tội lỗi, nhược điểm… Do những nhược điểm của tôi mà người khác coi thường tôi… Vì không hiểu những nét riêng của tôi mà người khác không thông cảm cho tôi… Nhưng Chúa Giêsu biết rất rõ về tôi, nên Ngài yêu thương tôi, thông cảm cho tôi, và có cách riêng để chăm sóc và hướng dẫn tôi.

“… và các chiên Ta biết Ta” : đáp lại, tôi cũng phải “biết” Chúa Giêsu và đi theo Ngài với trọn niềm tin yêu phó thác.

  1. “Tôi còn có những chiên khác, không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử”.

Có lần, một người bạn nhờ tôi giúp cho một người tìm hiểu về Thiên Chúa. Nhưng tôi cảm thấy không có thiện cảm với người ấy. Người ấy vừa khó tính, khó nết, lại không có ý thức ngay lành khi nhập đạo. Thế là tôi từ chối. Nhưng tôi đã từ chối vì lẽ gì ? Phải chăng vì người ấy không hợp với tôi ? Tôi đã không có được mối bận tâm và tấm lòng của người mục tử nhân hậu, luôn tìm kiếm và dẫn đưa mọi người chưa biết Chúa đến với Người. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để tỏ bày tình yêu của Chúa cho người ấy.

Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng ra với mọi người xung quanh, để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. (Epphata)