Hạt Giống Nảy Mầm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tâm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tâm Ga 19,31-37 A. Hạt giống… Thánh Gioan tường thuật việc quân lính đánh dập xương ống chân 2 tên tội phạm và đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu : – Về việc đánh dập ống chân : khi bị đóng đinh treo trên thập giá, hai cánh tay của nạn nhân bị căng …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Mình Thánh Chúa B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Mình Thánh Chúa B Mc 14,12-16.22-26 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng tường thuật bữa Tiệc Vượt Qua. – Bữa tiệc này tưởng nhớ việc Thiên Chúa giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai cập. Trong bữa tiệc, người do thái ăn thịt chiên để nhắc nhớ kỷ niệm ngày xưa nhờ máu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

HGNM Lễ Chúa Ba Ngôi Mt 28,16-20 A. Hạt giống… Đây là phần cuối của quyển Tin Mừng Mt. Đức Giêsu phục sinh hẹn các tông đồ đến một ngọn núi miền Galilê. Ở đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, rồi Ngài sai các ông đi khắp nơi loan Tin Mừng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B

Lễ Hiện xuống Ga 20,19-23 A. Hạt giống… Cuộc hiện ra này xảy ra ngay buổi chiều ngày Chúa Giêsu sống lại. Trước khi Chúa Giêsu đến, các môn đệ sợ hãi, đóng cửa trốn tránh. Nhưng khi Chúa đến, Ngài chúc các ông bình an và tâm trạng họ biến đổi : “Bấy giờ các môn đệ vui mừng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B Mc 16,15-20 A. Hạt giống… Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ : – Sai các ông đi loan Tin Mừng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. – Hứa hỗ trợ đặc biệt …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 6 Phục Sinh B

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B Ga 15,9-17 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy Kitô hữu hãy yêu mến nhau. – “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy”. Lòng “Yêu mến nhau” mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ mình có phải …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 5 Phục Sinh B

Chúa nhật 5 Phục sinh B Ga 15,1-8 A. Hạt giống… Dụ ngôn này dạy chúng ta một cách vừa cụ thể dễ hiểu nhưng vừa rất sâu sắc về cuộc đời kitô hữu : – Kitô hữu nếu muốn sống phong phú thì phải sống trong Chúa Giêsu và sống bằng sức sống của Ngài “Thầy là cây nho, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 4 Phục Sinh B

Chúa nhật 4 Phục sinh Ga 10,11-18 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tự mô tả mình là người mục tử tốt lành : – Thí mạng sống vì đàn chiên – Biết các con chiên của mình – Muốn đưa những con chiên khác vào đàn B…. nẩy mầm. Ngày hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 3 Phục Sinh B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 3 Phục Sinh B Lc 24,35-48 A. Hạt giống… Mục đích cuộc hiện ra lần này là giúp các môn đệ biết rằng Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện nhưng một cách khác trước. Sự hiện diện này có 3 đặc tính sau đây : – Tuy vô hình nhưng vẫn luôn ở …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 2 Phục Sinh

 HGNM Chúa nhật 2 Phục sinh Ga 20.19-31 A. Hạt giống… Hai lần hiện ra cách nhau 8 ngày này nhằm những mục tiêu sau : Chúa Giêsu nâng đức tin của các một đệ lên một bậc : từ mức độ thấp là tin dựa vào bằng chứng mà giác quan kiểm nghiệm được (câu 20 “Ngài cho các …

xem thêm