Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 30 TN B

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN Mc 10,46-52 A. Hạt giống… Liền sau chuyện Giacôbê và Gioan xin địa vị ưu tiên trong “nước” Chúa Giêsu sắp thành lập, Máccô viết tiếp chuyện anh Bartimê như để “sửa lưng” các môn đệ. Bartimê là tấm gương cho tất cả những ai muốn “thấy” Chúa Giêsu thực sự là ai và thực …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 29 TN B

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN Mc 10,35-45 A. Hạt giống… Chuyện xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo (đây đã là lần thứ ba) rằng Ngài sắp chịu nạn, chịu chết và sống lại. – Hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại xin hai địa vị ưu tiên trong “nước” mà họ nghĩ Chúa Giêsu sắp thành lập. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 TN B

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-30 A. Hạt giống… Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn : – Khi biết anh đã giữ trọn các điều răn, Ngài “Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương”. Ngài còn mời gọi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7/10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38 * Lịch Sử Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh nữ Maria. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Thành Assisi

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Thành Assisi Ngày 4/10 Mt 11,25-30 * Lịch Sử Sinh tại Assisi năm 1182, qua đời tại đây ngày 3/10/1226. Như thánh Bonaventura viết, người ta thấy được ân huệ của Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong con người của thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh Ngày 2/10 Mt 18,1-5.10 * Lịch Sử Ngày xưa người ta tin rằng thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người ; niềm tin này đã được thấy nói trong Cựu Ước, cho dù không …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Ngày 1/10 Mt 18,1-4 * Lịch Sử Thánh Têrêxa sinh tại Alençon ngày 2/1/1873, qua đời tại Lisieux ngày 30/9/1897. Thánh Têrêxa chào đời ngày 2/1/1873 tại Alençon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin (+ 1894) và bà Maria Guérin (+ 1877) có tất cả 9 người …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel & Raphael

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel & Raphael Ngày 29/9 Ga 1,47-51 * Lịch Sử Thuật ngữ thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư Do thái 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 TN B Mc 9,37-42.46-47 A. Hạt giống… Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy hai bài học : a/ Bài học bao dung và hợp tác : Khi thấy một số người không thưộc nhóm 12 mà cũng nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ thì Gioan khó chịu, xin Chúa ngăn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Sử Mátthêu

Ngày 21/9 THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 *Lịch Sử Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn sơ …

xem thêm