Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày 8/12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM Lc 1,26-36 * Lịch Sử Tín điều về “Đức Trinh Nữ Maria ngay từ thuở ban đầu đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ” qua thời gian càng ngày càng rõ rệt. Thánh Kinh không chỗ nào nói rõ điểm này cả, nhưng Hội Thánh qua thời gian (Thánh Truyền) đã hiểu những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai  Lc 5,17-26 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt : – Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Ngày 3/12 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Mc 16,15-20 * Lịch Sử Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của Vương quốc Navarre nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi Ngài 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và sát nhập Navarre khiến gia đình Ngài lâm cảnh …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật II MV Năm C

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG Lc 3,1-6 A. Hạt giống… Thánh Luca viết đoạn Tin Mừng này nằm 3 ý : Muốn cho thấy Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Bởi thế Luca liệt kê những nhân vật lịch sử đang hành quyền lúc Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng. Trong số những nhân …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Anrê

Ngày 30/11 THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Mt 4,18-22 * Lịch Sử Thánh Anrê xuất thân từ Bếtsaiđa và là ngư phủ. Trước tiên, ngài là môn đệ của Gioan Tẩy Giả ; sau khi nghe lời giới thiệu của Thầy về “Chiên Thiên Chúa”, ngài theo Chúa Giêsu, trở thành môn đệ (Ga 1,35-40) và thuộc vào nhóm MƯỜI HAI. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 1 MV

HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 1 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mt 8,5-11 A. Hạt giống… Chúa Giêsu đã đánh giá viên đại đội trưởng như thế này : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Mỗi khi Chúa Giêsu …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật I MV Năm C

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật I MV Năm C Lc 21,25-28.34-36   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này nằm trong Diễn từ chung luận trong đó Chúa Giêsu nói về những việc sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng của thế giới. Các câu 25-28 : nói về ngày tận thế và Quang lâm. Tất cả những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 18/11 Lễ Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô & Thánh ĐườngThánh Phaolô

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 18/11 Lễ  Cung Hiến Thánh ĐườngThánh Phêrô & Thánh Đường Thánh Phaolô Mt 14,22-33 * Lịch Sử Những đại thánh đường cổ, được xây dựng trên mộ các Tông đồ Phêrô và Phaolô, là do hoàng đế Constantin. Qua thời gian hai đại thánh đường này đã được tái thiết nhiều lần. Đại thánh đường …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 34 TN B

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN CHÚA GIÊSU KITÔ VUA Ga 18,33b-37 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này là một phần cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philatô. Philatô hỏi “Vậy ông là vua ư ?”. Chúa Giêsu vừa đáp vừa giải thích : – “Quan nói đúng, tôi là vua”. – “Nhưng nước tôi không thuộc thế gian …

xem thêm