Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 2/11 Lễ  Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (có video)

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 2/11 Lễ  Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Ga 6,51-59 * Lịch Sử Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được cử hành vào ngày 2 tháng 11 hằng năm, được thánh đan viện phụ Ôđilô của tu viện Cluny (994-1048) khai sáng. Trong ngày đó, ngài ra lệnh các linh …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thánh Nam Nữ (có video)

Ngày 1/11 CÁC THÁNH NAM NỮ Mt 5,1-12a * Lịch Sử Lễ các thánh nam nữ đã có từ thế kỷ thứ IV. Thánh Ephraim người Syrie và thánh Gioan Kim Khẩu đều biết đến một ngày lễ mừng các thánh tử đạo vào ngày 13/5 hằng năm, hay rõ hơn là Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 31 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 31 TN B CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN Mc 12,28b-34 A. Hạt giống… Các Luật sĩ tấn công Chúa Giêsu : “Trong các giới răn, giới răn nào trọng nhất ?”. Đối với họ, đây là một câu hỏi hóc búa, vì Cựu Ước ghi lại rất nhiều giới luật nhưng không cho biết …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Simon & Giuđa Tông Đồ (có video)

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Simon & Giuđa Tông Đồ Lc 6,12-19 * Lịch Sử Thánh Simon với biệt hiệu là “nhiệt thành”, có lẽ là đảng viên của nhóm chiến đấu quốc gia Zêlốt (Mt 10,4 ; Mc 3,18 ; Lc 6,15 ; Cv 1,14). Ngoài ra chúng ta cũng không biết ngài được gọi là gia nhập …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 30 TN B

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN Mc 10,46-52 A. Hạt giống… Liền sau chuyện Giacôbê và Gioan xin địa vị ưu tiên trong “nước” Chúa Giêsu sắp thành lập, Máccô viết tiếp chuyện anh Bartimê như để “sửa lưng” các môn đệ. Bartimê là tấm gương cho tất cả những ai muốn “thấy” Chúa Giêsu thực sự là ai và thực …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 29 TN B

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN Mc 10,35-45 A. Hạt giống… Chuyện xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo (đây đã là lần thứ ba) rằng Ngài sắp chịu nạn, chịu chết và sống lại. – Hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại xin hai địa vị ưu tiên trong “nước” mà họ nghĩ Chúa Giêsu sắp thành lập. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 TN B

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-30 A. Hạt giống… Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn : – Khi biết anh đã giữ trọn các điều răn, Ngài “Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương”. Ngài còn mời gọi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7/10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38 * Lịch Sử Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh nữ Maria. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Thành Assisi

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Thành Assisi Ngày 4/10 Mt 11,25-30 * Lịch Sử Sinh tại Assisi năm 1182, qua đời tại đây ngày 3/10/1226. Như thánh Bonaventura viết, người ta thấy được ân huệ của Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong con người của thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh Ngày 2/10 Mt 18,1-5.10 * Lịch Sử Ngày xưa người ta tin rằng thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người ; niềm tin này đã được thấy nói trong Cựu Ước, cho dù không …

xem thêm