Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A

Mt 4,12-23

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn :

  1. Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là “Hãy sám hối”.
  2. Ơn gọi của những môn đệ đầu tiên. Qua đó ta biết được những điểm chính yếu của một ơn gọi :

– Chúa Giêsu “thấy” (động từ đầu tiên của cả 2 bài tường thuật) : ơn gọi xuất phát từ sáng kiến của Chúa.

– “Hãy theo tôi” : được gọi tức là được mời đi theo Chúa Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Ngài.

– “Lập tức” : mau mắn đáp trả lời Chúa gọi.

– “Hai ông bỏ (bài đầu “Bỏ chài lưới” ; bài sau “bỏ cha”) mà đi theo Ngài” : theo ơn gọi thì phải từ bỏ, kể cả tất cả những gì thân thiết nhất.

B… nảy mầm.

  1. Sám hối: Satan phàn nàn với Chúa : “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời”. Chúa nói : “Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa ?”. (Góp nhặt)
  2. Paddy đang hồi phục sau ca mổ, ba bạn thân ghé thăm để khích lệ anh. Ngoài chuyện thăm hỏi, họ kể cho anh về những ca mổ họ nghe biết.

Một người nói : “Tôi nghe có một ca mổ họ để quên cái gạc trong bụng bệnh nhân và phải mổ để lấy ra”.

Người khác kể về ca mổ bác sĩ để quên kéo bên trong và bệnh nhân phải mổ lần nữa để lấy ra. Vừa nói xong, bác sĩ thực hiện ca mổ cho Paddy thò đầu vào cửa gọi lớn : “Có ai thấy mũ của tôi không ?” Và Paddy ngất đi.

Một lần xưng thú không chân thành giống như một ca mổ tồi tệ. Một vài thứ bị để quên và phải thực hiện một ca mổ khác để lấy ra. (Góp nhặt)

  1. Người ta thường hiểu ơn gọi theo nghĩa hẹp là ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Nhưng thực ra mọi Kitô hữu cũng đều được Chúa gọi để làm Kitô hữu xứng đáng trong bậc sống của mình.
  2. Khi Chúa gọi ai, việc đầu tiên là Ngài bảo người đó từ bỏ. Ơn gọi đầu tiên trong Cựu Ước là như thế : Thiên Chúa nói với Abraham “Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi nhà cha ngươi…” (St 12,1). Ơn gọi đầu tiên trong Tân Ước cũng như thế: 4 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu “lập tức bỏ chài lưới (bỏ thuyền, bỏ cha mẹ lại) mà theo Ngài” (Mt 4,20.22). Tất cả những ơn gọi khác cũng phải như thế thôi.
  3. Hai người giáo dân đứng ngoài chợ nói chuyện với nhau :

– Anh nghĩ xem chúng ta có cần tiếp tay với Cha xứ để lo việc họ đạo không ? Người thứ nhất hỏi.

– Tôi cũng thường nghĩ đến điều đó. Nhưng khi tôi thấy chung quanh cha chỉ có một nhóm nhỏ những người thân tín thì tôi không muốn gia nhập nhóm nhỏ ấy nữa.

Nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe hết, anh chen vào :

– Đúng thế, chung quanh cha xứ chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Nhưng các anh có biết tại sao không ?

– Tại sao ? Tại sao ? Xin cho chúng tôi biết với.

– Hồi cha mới đến xứ đạo, cha đã kêu mời mọi người cộng tác. Nhưng sau đó chỉ có một ít người đáp lời thôi. Đó là những người biết nói “VÂNG”. (Góp nhặt)

  1. Có người hỏi nhà tâm lý Abraham Maslow tại sao số người dám bỏ tất cả để đi theo một lý tưởng quá ít. Ông giải thích rằng đó là vì họ sợ trở thành điều mà họ có thể trở thành. Trước một khả năng, họ vừa hứng thú mà cũng vừa sợ hãi.

Phần tôi, trước lời mời gọi dấn bước trong đức tin để theo Chúa Giêsu cách gần gũi hơn, tôi đáp ứng thế nào ?

  1. “Tôi là gì, đó là quà tặng Chúa ban cho tôi. Tôi trở thành gì, đó là quà tặng tôi dâng lại cho Chúa.” (Vô danh).