Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ 29.6

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ 29.6 Mt 16,13-19 * Lịch Sử Lễ hôm nay không phải là ngày tử đạo của hai vị thánh Tông Đồ, nhưng có lẽ là ngày di chuyển hài cốt của hai vị vào hang toại đạo trên đường Via Appia, gần nhà thờ San Sebastianô ngày hôm …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – 24.6 Lc 1,57-66.80 * Lịch sử Ngoại trừ Đức Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ còn có thánh Gioan Tẩy giả là vị thánh được mừng vào ngày sinh nhật thật của mình, ngày sinh ra trong trần thế ; các đấng thánh khác đều mừng vào ngày …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 13 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 13 TN B Mc 5,21-43 A. Hạt giống… Phép lạ cuối cùng trong loạt 3 phép lạ mặc khải uy quyền của Chúa Giêsu trên sự sống và sự chết : – Nơi đứa con gái của ông Giairô : sự sống đã mất hẳn vì nó đã chết, ai nấy cũng xác nhận …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B Mc 4,35-41 A. Hạt giống… Phép lạ dẹp yên bão tố này chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu trên sức mạnh thiên nhiên : – Những chi tiết mô tả sức mạnh của thiên nhiên : một trận cuồng phong, sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước, các môn đệ …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 11 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 11 TN B Mc 4,26-34 A. Hạt giống… Những dụ ngôn về sức sống và sức lớn lên của Nước Thiên Chúa : – Dụ ngôn hạt giống âm thầm : Nước Thiên Chúa cũng như hạt giống có sức sống và sức phát triển nội tại. Dù hoàn cảnh thuận tiện hay không …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tâm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tâm Ga 19,31-37 A. Hạt giống… Thánh Gioan tường thuật việc quân lính đánh dập xương ống chân 2 tên tội phạm và đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu : – Về việc đánh dập ống chân : khi bị đóng đinh treo trên thập giá, hai cánh tay của nạn nhân bị căng …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Mình Thánh Chúa B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Mình Thánh Chúa B Mc 14,12-16.22-26 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng tường thuật bữa Tiệc Vượt Qua. – Bữa tiệc này tưởng nhớ việc Thiên Chúa giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai cập. Trong bữa tiệc, người do thái ăn thịt chiên để nhắc nhớ kỷ niệm ngày xưa nhờ máu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

HGNM Lễ Chúa Ba Ngôi Mt 28,16-20 A. Hạt giống… Đây là phần cuối của quyển Tin Mừng Mt. Đức Giêsu phục sinh hẹn các tông đồ đến một ngọn núi miền Galilê. Ở đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, rồi Ngài sai các ông đi khắp nơi loan Tin Mừng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B

Lễ Hiện xuống Ga 20,19-23 A. Hạt giống… Cuộc hiện ra này xảy ra ngay buổi chiều ngày Chúa Giêsu sống lại. Trước khi Chúa Giêsu đến, các môn đệ sợ hãi, đóng cửa trốn tránh. Nhưng khi Chúa đến, Ngài chúc các ông bình an và tâm trạng họ biến đổi : “Bấy giờ các môn đệ vui mừng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B Mc 16,15-20 A. Hạt giống… Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ : – Sai các ông đi loan Tin Mừng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. – Hứa hỗ trợ đặc biệt …

xem thêm