Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 6,53-56   A. Hạt giống… Trong 4 câu rất gọn, thánh Marcô mô tả sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với dân chúng : – “Họ rão qua khắp …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 5,1-20   A. Hạt giống… Các đoạn Tin Mừng từ Thứ Bảy tuần trước đến Thứ Ba tuần này lần lượt kể các phép lạ của Chúa Giêsu, mỗi phép lạ mặc khải …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 3,22-30   A. Hạt giống… “Các kinh sư nói Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và dựa vào thế quỷ vương để trừ quỷ. Theo Chúa Giêsu, lời tố cáo đó là …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 2,18-22   A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 1,14-20   A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (26/12 đến 1/1)  Ngày 26-12 : Thánh Têphanô. Ngày 27-12 : Thánh Gioan tông đồ. Ngày 28-12 : Các Thánh Anh Hài Ngày 29-12. Chúa nhựt : Lễ Thánh gia thất Ngày 30-12. Ngày 31-12. Ngày 1.1 Lễ Đức Maria Mẹ TC.   Ngày 26-12 : Thánh Têphanô  Mt 10,17-22 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 MV & Tuần Bát Nhật Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh

HGNM TUẦN 3 MV & TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH TUẦN 3 MÙA VỌNG. Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu.   TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH. Ngày 17-12. Ngày 18-12. Ngày 19-12. Ngày 20-12. Ngày 21-12. Ngày 22-12. Ngày 23-12. Ngày 24-12.     TUẦN 3 MÙA VỌNG Thứ Hai …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai  Lc 5,17-26 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt : – Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 1 MV

HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 1 MV   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mt 8,5-11 A. Hạt giống… Chúa Giêsu đã đánh giá viên đại đội trưởng như thế này : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Mỗi khi Chúa Giêsu …

xem thêm