Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 5 Phục Sinh B

Chúa nhật 5 Phục sinh B Ga 15,1-8 A. Hạt giống… Dụ ngôn này dạy chúng ta một cách vừa cụ thể dễ hiểu nhưng vừa rất sâu sắc về cuộc đời kitô hữu : – Kitô hữu nếu muốn sống phong phú thì phải sống trong Chúa Giêsu và sống bằng sức sống của Ngài “Thầy là cây nho, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 4 Phục Sinh B

Chúa nhật 4 Phục sinh Ga 10,11-18 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tự mô tả mình là người mục tử tốt lành : – Thí mạng sống vì đàn chiên – Biết các con chiên của mình – Muốn đưa những con chiên khác vào đàn B…. nẩy mầm. Ngày hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 3 Phục Sinh B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 3 Phục Sinh B Lc 24,35-48 A. Hạt giống… Mục đích cuộc hiện ra lần này là giúp các môn đệ biết rằng Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện nhưng một cách khác trước. Sự hiện diện này có 3 đặc tính sau đây : – Tuy vô hình nhưng vẫn luôn ở …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 2 Phục Sinh

 HGNM Chúa nhật 2 Phục sinh Ga 20.19-31 A. Hạt giống… Hai lần hiện ra cách nhau 8 ngày này nhằm những mục tiêu sau : Chúa Giêsu nâng đức tin của các một đệ lên một bậc : từ mức độ thấp là tin dựa vào bằng chứng mà giác quan kiểm nghiệm được (câu 20 “Ngài cho các …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Lá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Mc 14,1-15,47 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng tường thuật cuộc chịu nạn chịu chết đau đớn của Chúa Giêsu. Bài đọc 1 (trích sách Isaia) cho chúng ta biết lý do của cái chết ấy : vì Chúa Giêsu muốn làm như Người Tôi Tớ Thiên Chúa mà Cựu Ước đã báo trước, tự ý …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 5 Mùa Chay B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 5 Mùa Chay B Ga 12,20-33 A. Hạt giống… Lời Chúa hôm nay quy về 2 ý tưởng chính : Chúa Giêsu là Đấng thiết lập Giao ước mới : ngôn sứ Giêrêmia đã tiên báo rằng sẽ tới ngày Thiên Chúa ký với dân Israel một giao ước mới. Giao ước sẽ làm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 4 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY Ga 3,14-21 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng nói đến con rắn đồng thời sa mạc. Con rắn đồng ấy là hình ảnh tiên trưng cho chính Chúa Giêsu là Đấng sẽ được treo lên Thập giá. Ai tin vào Ngài và ngước nhìn lên Ngài thì sẽ được cứu độ. Ý tưởng chính của …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 3 Mùa Chay B

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Ga 2,13-25 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong sân Đền thờ Giêrusalem. Hành động này được các nhà chú giải gọi là “Thanh tẩy Đền thờ”. Thanh tẩy như thế nào ? Chính Chúa Giêsu giải thích “Đừng làm nhà Cha ta thành …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm