Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel & Raphael

print

Hạt Giống Nẩy Mầm

Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel & Raphael

Ngày 29/9

Ga 1,47-51

* Lịch Sử

Thuật ngữ thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư Do thái 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa”. Nổi bật nhất giữa các thiên thần là các Đấng Kêrubim và Sêraphim (số ít là Kêrub và Seraf). Vài đấng được gọi tên là :

Micael, có nghĩa : “Ai ví bằng Thiên Chúa”.

Gabriel, có nghĩa : “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”.

Raphael, có nghĩa : “Thiên Chúa cứu giúp”.

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Micael trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh thiên thần Micael, Hội Thánh cũng mừng chung hai tổng lãnh thiên thần Gabriel và Raphael, theo lịch xưa, các ngài được mừng vào những ngày 24/3 và 24/10. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

A. Hạt giống…

Thánh Kinh cách chung và Tân Ước cách riêng nói tương đối ít về các thiên thần. Trong đoạn Tin Mừng này chỉ có một câu “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Đây là lấy lại hình ảnh chiếc thang Giacóp, như một nhịp cầu nối trời và đất, Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh này vào bản thân Ngài : Ngài cũng là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người. Các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng trung gian ấy.

B… nảy mầm.

  1. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa?”.

Xin Thánh thiên thần Micae trợ lực để chúng con chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Ngài luôn nhắc chúng con biết đặt Thiên Chúa ở vị trí cao cả nhất trong cuộc đời chúng con.

  1. Gabriel là thiên thần truyền tin (Lc 1,19 : Truyền tin cho ông Dacaria ; Lc 1,26 : truyền tin cho Đức Mẹ). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

Xin Thánh thiên thần Gabriel giúp con mau mắn đón nhận những sứ điệp Chúa gởi đến chúng con, và mau mắn thưa lời “Xin vâng” như Đức Mẹ.

  1. Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

Xin Thánh thiên thần Raphael là bạn đồng hành của chúng con trong cuộc hành trình dương thế nhiều cạm bẫy. Xin Ngài nhắc nhở chúng con làm việc thiện, vì luôn biết rằng từng việc thiện âm thầm nhỏ bé cũng là những làn hương thơm tho bay lên tòa Thiên Chúa.