Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B

print

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B

Ga 6,61-70

A. Hạt giống…

Kết quả của bài giảng về Thánh Thể :

– Nhiều người cho là chói tai, bỏ đi, trong số đó có cả các môn đệ : “Từ hôm đó, có nhiều môn đệ rút lui không theo Ngài nữa”.

– Chúa Giêsu hỏi Nhóm 12. Phêrô thay mặt nhóm tuyên xưng “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”

B… nẩy mầm.

  1. Hành trình đi theo Chúa không luôn êm ả. Một ngày nào đó, có thể Lời Chúa làm chúng ta cảm thấy chói tai, nhất là khi Lời Chúa buộc ts phải thực hiện một sự lựa chọn khó khăn. Tin đòi phải kiên trì.

Chúa ơi

Có những ngày con cảm thấy Lời Chúa rất ngọt ngào êm ái và bình an. Khi đó con rất dễ dàng đáp lại Lời Chúa. Nhưng cũng có những ngày khác con thấy Lời Chúa thật chói tai, con không muốn chấp nhận, con còn muốn rút lui. Nhưng xin cho con hiểu rằng Lời Chúa – và chỉ có Lời Chúa – mới là lời chân thật và mới đem lại cho con sự sống thật. Xin cho con đừng bao giờ rút lui, vì “Lạy Thầy, con sẽ đi theo ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

  1. Tôi đã được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng bằng lời của cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Hơn nữa, là người Kitô hữu, tôi còn sống nhờ một lời đặc biệt : Đó là lời Chúa.

Đức Giêsu ngỏ lời với tôi qua chính cuộc đời của Ngài. Ngài đã mạc khải cho tôi biết Cha và giới thiệu tôi với Người. Sự đột phá của Ngài vào sự sống đời đời mở rộng cuộc sống của tôi đến vô hạn.

Hôm nay, tôi có dám khẳng định với Chúa như Phêrô không ? Ông đã Sống với Chúa , đã Nghe và Tin vào lời Ngài , đặc biệt qua những lần bị vấp ngã.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết tin vào sự linh nghiệm của lời Chúa, để dám sống theo lời Ngài dạy bảo. (Epphata)

  1. Trong vườn, một gốc nho héo úa giữa bao cây xanh tươi mơn mởn. Tưới bao nhiêu phân cũng chẳng thấy khá hơn. Cuối cùng, người chủ đào gốc lên xem, thì thấy có miếng gỗ nằm chắn ngang gốc nho.

Có lẽ đời ta cũng vậy. Nếu không đâm rễ sâu vào lòng đất là Lời Chúa, đời ta cũng sẽ tàn úa. (Góp nhặt)