Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 17 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 17 TN B Ga 6,1-15 A. Hạt giống… Phép lạ hoá bánh ra nhiều này được cả 4 quyển Tin Mừng tường thuật. Nhưng bài tường thuật của Ga có những chi tiết riêng biệt như sau : – Xác định rõ nơi xảy ra là phía đông hồ Galilê, tức là vùng đất …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Mađalêna – 22.7

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Mađalêna – 22.7 Ga 20,1-2.11-18 * Lịch Sử Maria thành Magdala (Mác-đa-la hay Ma-đa-lê-na) là người được gọi đầu tiên trong số các phụ nữ được Chúa Giêsu chữa bệnh, nay theo và phục vụ Người (Lc 8,2). Trong Phúc âm có nói nhiều về những người mang tên Maria, cũng được Chúa chú …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 16 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 16 TN B Mc 6,30-34 A. Hạt giống… Chúa Giêsu như một chiếc phao giữa biển mà nhiều người lênh đênh bám vào. Thánh Máccô viết “Lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến nỗi các tông đồ không có “thời giờ ăn uống”. Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 15 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 15 TN B Mc 6,7-13 A. Hạt giống… Trước đây Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ, mục đích là “để họ ở với Ngài và để Ngài sai họ đi rao giảng” (Mc 3,14). Vậy sau khi họ đã “ở với Ngài” một thời gian, nay Ngài “sai họ đi rao giảng”. Đây …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tôma Tông Đồ 3.7

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tôma Tông Đồ 3.7 Ga 20,24-29 * Lịch Sử Tô-ma còn có biệt danh là “Đi-đi-mô”, theo tiếng A-ram, có nghĩa là “sinh đôi”, là một trong Nhóm Mười Hai. Phúc Âm thánh Gioan trình bày ngài như một người hay tìm tòi, hay nghi ngờ (x Ga 11,16 ; 14,5 ; 20,24-29). Khi …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 14 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 14 TN B Mc 6,1-6 A. Hạt giống… Thánh Marcô đã từng cho thấy thái độ không tin nơi những người bà con của Chúa Giêsu (x. Mc 3,20-21 : họ nói Ngài mất trí và muốn bắt người về quê ; Mc 3,31 : Họ ngăn cản Ngài rao giảng). Trong đoạn này, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ 29.6

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ 29.6 Mt 16,13-19 * Lịch Sử Lễ hôm nay không phải là ngày tử đạo của hai vị thánh Tông Đồ, nhưng có lẽ là ngày di chuyển hài cốt của hai vị vào hang toại đạo trên đường Via Appia, gần nhà thờ San Sebastianô ngày hôm …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

 Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – 24.6 Lc 1,57-66.80 * Lịch sử Ngoại trừ Đức Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ còn có thánh Gioan Tẩy giả là vị thánh được mừng vào ngày sinh nhật thật của mình, ngày sinh ra trong trần thế ; các đấng thánh khác đều mừng vào ngày …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 13 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 13 TN B Mc 5,21-43 A. Hạt giống… Phép lạ cuối cùng trong loạt 3 phép lạ mặc khải uy quyền của Chúa Giêsu trên sự sống và sự chết : – Nơi đứa con gái của ông Giairô : sự sống đã mất hẳn vì nó đã chết, ai nấy cũng xác nhận …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B Mc 4,35-41 A. Hạt giống… Phép lạ dẹp yên bão tố này chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu trên sức mạnh thiên nhiên : – Những chi tiết mô tả sức mạnh của thiên nhiên : một trận cuồng phong, sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước, các môn đệ …

xem thêm