Hạt Giống Nảy Mầm

HGNM 22.2 : Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô

Ngày 22/2 KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ Mt 16,13-19   * Lịch Sử Trong thế giới ngoại giáo ở Rôma, thời gian từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 2, dân chúng thường nhớ đến những thân nhân quá cố. Trong những ngày này, gia đình bày thức ăn, tưởng niệm người quá cố, sau đó cùng quây quần dự tiệc …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm & CN 7TN C

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN.. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :     CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN Lc 6,27-38 A. Hạt giống… Những lời Chúa Giêsu dạy về cách đối xử với kẻ thù ghét mình : …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 6 & CN 6TN C

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6 CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C. Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN Lc 6,17.20-26 A. Hạt giống… Có thể coi đoạn Tin Mừng này là Bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu trước đông đảo dân chúng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5 (Có CN năm C)

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5   Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Chúa Nhật Lc 5,1-11 A. Hạt giống. Bài tường thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên trong Tin Mừng Luca có nhiều chi tiết hơn bài tường thuật ngắn gọn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 5,1-20 A. Hạt giống… Các đoạn Tin Mừng từ Thứ Bảy tuần trước đến Thứ Ba tuần này lần lượt kể các phép lạ của Chúa Giêsu, mỗi phép lạ mặc khải một khía …

xem thêm

HGNM 25.1 :Thánh Phaolô trở lại :

HGNM 25.1 :Thánh Phaolô trở lại : Cv 22,3-16 ; Mc 16,15-18 * Lịch Sử Trong khi thánh Phêrô được xác định là “đá tảng cho Hội Thánh” (Mt 16,18), thì Phaolô được gọi là “thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý” (1 Tm 2,7). Đối với Phaolô, đây là cả một mầu nhiệm. Trước đấy, ngài đã …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 3,22-30 A. Hạt giống… “Các kinh sư nói Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và dựa vào thế quỷ vương để trừ quỷ. Theo Chúa Giêsu, lời tố cáo đó là một …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Lm Carôlô   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 2,18-22 A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 1

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 1,14-20 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Từ 01-12.1

Hạt Giống Nẩy Mầm Từ 01-12.1 Ngày 1.1 Lễ Đức Maria Mẹ TC. Ngày 2-1 Ngày 3-1. Ngày 4-1. Ngày 5-1. Ngày 6-1. Lễ Hiển Linh. Ngày 7-1 Ngày 7-1 Ngày 8-1. (hay Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh) Ngày 9-1. Ngày 10-1. (hay Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh) Ngày 11-1. (hay Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh) Ngày …

xem thêm