Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 12/6 -18/6/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 12/6 -18/6/2023 12/06 – Thứ Hai tuần 10 Thường Niên. 13/06 – Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva. 14/06 – Thứ tư tuần 10 Thường Niên. 15/06 – Thứ Năm tuần 10 Thường Niên. 16/06 – Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. 17/06 – Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. + 18/06 – CHÚA …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 5/6 -11/6.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 5/6 -11/6.2023 05/06 – Thứ Hai. Thánh Bôniphát. 06/06 – Thứ Ba tuần 9 Thường Niên. 07/06 – Thứ tư tuần 9 Thường Niên. 08/06 – Thứ Năm tuần 9 Thường Niên. 09/06 – Thứ Sáu tuần 9 Thường Niên. 10/06 – Thứ Bảy tuần 9 Thường Niên. + 11/06 – CHÚA NHẬT 10 TN. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 29/5 – 4.6.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 29/5 – 4.6.2023  29/05. Thứ Hai tuần 8 Thường niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. 30/05 – Thứ Ba tuần 8 Thường niên. 31/05 – Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. 01/06 – Thứ Năm đầu tháng. Thánh Giúttinô. 02/06 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 8 Thường Niên. 03/06 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 22-28 tháng 05.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 22-28 tháng 05.2023 22/05 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. 23/05 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. 24/05 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. 26/05 – Thứ Sáu tuần 7 PS. Thánh Philipphê Nêri. 27/05 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. + 28/05 – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. 22/05 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 05.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 05.2023 15/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. 16/05 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. 17/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. 18/05 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ Trọng. 19/05 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. 20/05 – Thứ Bảy tuần 6 Phục …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-14 tháng 05.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-15 tháng 05.2023 08/05 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. 09/05 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. 10/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. 11/05 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. 12/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. 13/05 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh – Đức Mẹ Fatima. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 05.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 05.2023 01/05 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thánh Giuse thợ. 02/05 – Thứ Ba tuần 4 PS. Thánh Athanasiô. 03/05 – Thứ Tư. TH. PHILIPPHÊ và TH. GIACÔBÊ. 04/05 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 4 Phục Sinh. 06/05 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 4 Phục Sinh + 07/05 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24-30 tháng 04.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24-30 tháng 04.2023 24/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. 25/04 – Thứ Ba. THÁNH MÁCCÔ. 26/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. 27/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. 28/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. 29/04 – Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna. + 30/04 – CHÚA NHẬT 4 PHỤC …

xem thêm