Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 7- 13/08/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 7- 13/08/2023 07/08 – Thứ Hai tuần 18 Thường Niên. 08/08 – Thứ Ba. Thánh Đaminh. 09/08 – Thứ Tư tuần 18 Thường Niên. 10/08 – Thứ Năm. THÁNH LÔRENXÔ. 11/08 – Thứ Sáu. Thánh Cơlara. 12/08 – Thứ Bảy tuần 18 Thường Niên. + 13/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. 07/08 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01/08- 06/08/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01/08- 06/08/2023 01/08 – Thứ Ba. Thánh Anphong Maria Ligôri. 02/08 – Thứ Tư tuần 17 Thường Niên. 03/08 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 17 Thường Niên. 05/08 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 17 Thường Niên. + 06/08 – CHÚA NHẬT 18 TN. CHÚA HIỂN DUNG. 01/08 – Thứ Ba. Thánh Anphong Maria …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24/7 – 31/7/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24/7 – 31/7/2023 24/07 – Thứ Hai tuần 16 Thường Niên. 25/07 – Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ. 26/07 – Thứ Tư. Thánh Gioakim và Thánh Anna. 27/07 – Thứ Năm tuần 16 Thường Niên. 28/07 – Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên. 29/07 – Thứ Bảy. Thánh Mácta, Maria và Ladarô. + 30/07 – CHÚA …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 17/7 – 23/7/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 17/7 – 23/7/2023 17/07 – Thứ Hai tuần 15 Thường Niên. 18/07 – Thứ Ba tuần 15 Thường Niên. 19/07 – Thứ Tư tuần 15 Thường Niên. 20/07 – Thứ Năm tuần 15 Thường Niên. 21/07 – Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên. 22/07 – Thứ Bảy. Thánh nữ Maria Mađalêna. + 23/07 – CHÚA …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 10/7 -16/7/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 10/7 -16/7/2023 10/07 – Thứ Hai tuần 14 Thường Niên. 11/07 – Thứ Ba. Thánh Bênêđictô. 12/07 – Thứ Tư tuần 14 Thường Niên. 13/07 – Thứ Năm tuần 14 Thường Niên. 14/07 – Thứ Sáu tuần 14 Thường Niên. 15/07 – Thứ Bảy. Thánh Bônaventura. + 16/07 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN.   …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 1/7 -9/7/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 1/7 -9/7/2023 01/07 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 12 Thường Niên. + 02/07 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. 03/07 – Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TĐ. 04/07 – Thứ Ba tuần 13 Thường Niên. 05/07 – Thứ Tư tuần 13 Thường Niên. 06/07 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 13 Thường Niên. 07/07 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 26/6 -30/6/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 26/6 -30/6/2023 26/06 – Thứ Hai tuần 12 Thường Niên. 27/06 – Thứ Ba tuần 12 Thường Niên. 28/06 – Thứ tư. Thánh Irênê. 29/06 – Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. 30/06 – Thứ Sáu tuần 12 Thường Niên. 26/06 – Thứ Hai tuần 12 Thường Niên BÀI ÐỌC I: St …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19/6 -25/6/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19/6 -25/6/2023 19/06 – Thứ Hai tuần 11 Thường Niên. 20/06 – Thứ Ba tuần 11 Thường Niên. 21/06 – Thứ tư. Thánh Lu-y Gôndaga. 22/06 – Thứ Năm tuần 11 Thường Niên. 23/06 – Thứ sáu tuần 11 Thường Niên. 24/06 – Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. + 25/06 – CHÚA …

xem thêm