Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-12 tháng 6.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-12 tháng 6.2022  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  01/06 – Thứ Tư tuần 7 PS. Thánh Giúttinô. 02/06 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 7 Phục Sinh. 03/06 – Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Loan-ga. 04/06 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 7 Phục Sinh. + 05/06 – CHÚA THÁNH THẦN …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 23-31 tháng 5.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 23-31 tháng 5.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 23/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. 24/05 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. 25/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. 26/05 – Thứ Năm tuần 6 PS. CHÚA THĂNG THIÊN.. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. 27/05 – Thứ Sáu …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 16-22 tháng 5.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 16-22 tháng 5.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 16/05 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. 17/05 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. 18/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. 19/05 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. 20/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. 21/05 – Thứ Bảy …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 09-15 tháng 5.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 09-15 tháng 5.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 09/05 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. 10/05 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. 11/05 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. 12/05 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. 14/05 – Thứ Bảy. THÁNH MATTHIA.. + 15/05 – CHÚA NHẬT 5 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-08 tháng 5.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-08 tháng 5.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   + 01/05 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. 02/05 – Thứ Hai. Thánh Athanasiô. 03/05 – Thứ Ba. Th. PHILIPPHÊ và Th. GIACÔBÊ. 04/05 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. 05/05 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 3 Phục Sinh. 06/05 – …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25-30 tháng 4.2022

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25-30 tháng 4.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   25/04 – Thứ Hai. THÁNH MÁCCÔ. 26/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. 27/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. 28/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. 29/04 – Thứ Sáu. Thánh Catarina Siêna. 30/04 – Thứ Bảy tuần 2 …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18-24 tháng 4.2022

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18-24 tháng 4.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   18/04 – Thứ Hai trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 19/04 – Thứ Ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 20/04 – Thứ Tư trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 21/04 – Thứ Năm trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 22/04 – Thứ …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-17 tháng 4.2022

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-17 tháng 4.2022 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   11/04 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. 12/04 – THỨ BA TUẦN THÁNH. 13/04 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. 14/04 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 15/04 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. 16/04 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. CHÚA NHẬT PHỤC SINH.   11/04 – …

xem thêm