69. Lời nguyện truyền giáo

print

69. Lời nguyện truyền giáo

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.”(Lc 10, 2)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Truyền giáo là nhiệm vụ cấp thiết,

là sứ vụ của cuộc đời Kitô hữu.

Có biết bao người đang tìm Chúa,

đang khao khát được gặp Chúa,

đang mong nghe được Lời Chúa,

đang muốn thấy Chúa qua chúng con.

 

Trước tiên xin cho con biết cầu nguyện,

để có nhiều tâm hồn quảng đại

dám hiến thân phụng sự Chúa,

và nhiều người nhận được ơn hoán cải.

 

Xin cho con biết hăm hở và niềm nở,

đến gặp gỡ với mọi người xung quanh,

với thái độ chân thành và thương mến,

sẵn sàng phục vụ và đồng hành chia sẻ,

tạo an vui và mới mẻ trong tình người.

 

Nhưng Lạy Chúa!

Đến với mọi người thật không dễ,

vì trong một xã hội vô thần và duy vật,

có nhiều cách biệt trong tâm tưởng,

với quan niệm và lối sống trái ngược.

 

Nhưng xin cho con cứ dấn thân,

cứ nhiệt tâm ân cần với sứ vụ,

vì kết quả là tùy thuộc vào Chúa.

 

Con cảm thấy như Chúa đang than thở:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít…”.

Này con mạo muội chân tình thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con”.