70. Xin ơn sống tỉnh thức (Bài Cuối)

print

70. Xin ơn sống tỉnh thức

 “Hãy tỉnh thức!”  (Kh 3, 2)

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa dạy con luôn tỉnh thức,

để nhận ra Chúa đang đến,

và vẫn luôn thường đến.

 

Chỉ trong tỉnh thức,

con mới sáng suốt trong mọi tình thế,

khôn ngoan trong mọi tình trạng,

vững vàng trong mọi tình huống,

nhạy bén trong mọi tình hình.

 

Chỉ trong tỉnh thức,

con mới phát hiện ra Chúa trong đời,

qua mọi con người, mọi biến cố,

mọi vui buồn và sướng khổ từng ngày.

 

Chỉ trong tỉnh thức,

con mới vượt thoát những cạm bẫy,

những sa lầy và trói buộc của thế gian.

 

Chỉ trong tỉnh thức,

con mới vui mừng bắt gặp Chúa,

đang âm thầm đi vào cuộc sống con,

để tái tạo lại những hư hao và cũ kỹ.

 

Xin cho con luôn tỉnh thức,

biết sống đời mình như một hồng phúc,

và dâng hiến đời mình như một ân phúc,

để được Chúa là hạnh phúc của đời con. Amen.