Lời Nguyện Từ Trái Tim

27. Xin ơn khiêm tốn phục vụ

27. Xin ơn khiêm tốn phục vụ “Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy.” (Mt 21, 23-27) Tung · 27. Xin ơn khiêm tốn phục vụ Lạy Chúa Giêsu! Các đầu mục Do Thái rất bực tức, khi Chúa giảng dạy như một chức sắc, mà không có chức vụ hay chức quyền, cũng không thuộc nhóm tư …

xem thêm

26. Xin ơn biết tha thứ

26. Xin ơn biết tha thứ “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”  (Cl 3, 13) Tung · 26. Xin ơn biết tha thứ Lạy Chúa Giêsu! Con luôn lãnh nhận ơn tha thứ, nhưng rồi mấy khi con biết thứ tha. Con nài van Chúa mở lòng, nhưng con lại đóng kín cửa lòng. …

xem thêm

25. Xin ơn mở rộng tấm lòng

25. Xin ơn mở rộng tấm lòng  “Anh em hãy mở rộng tấm lòng.” (2Cor 6, 13) Tung · 25. Xin ơn mở rộng tấm lòng Lạy Chúa! Con không thể là mình, với cái nhìn hẹp hòi, với tư tưởng đóng kín, với tâm hồn khép chặt. Vì thế, con phải mở rộng tấm lòng, phải vượt qua cơ …

xem thêm

24. Xin ơn sống tình liên đới

24. Xin ơn sống tình liên đới  “Chính anh em hãy cho họ ăn.”  (Mt 14, 13-21)   Tung · 24. Xin ơn sống tình liên đới Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sống tình liên đới sâu xa, không chỉ động lòng trắc ẩn với người ta, mà còn hiến mạng sống mình vì thiên hạ. Con thường hay sống …

xem thêm

23. Xin ơn biết dùng tiền của

23. Xin ơn biết dùng tiền của  “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè.”  (Lc 16, 9-15) Tung · 23. Xin On Biet Dung Tien Cua     Lạy Chúa Giêsu! Chúa cảnh giác nghiêm khắc về tiền của, vì Chúa thấy nó chính là mối nguy cơ. Tiền của dễ biến con thành kẻ hà …

xem thêm

22. Xin ơn biết dùng lời nói

22. Xin ơn biết dùng lời nói  “ Hãy nói những lời tốt đẹp.” (Ep 4, 29) Lạy Chúa! Ngôn ngữ là một phương tiện tuyệt vời, để con người hiểu biết và thông tri, để tương giao và diễn đạt chân lý, để làm nên cuộc sống thật diệu kỳ. Nhưng nhiều khi con đã làm hư đi, khi …

xem thêm

21. Xin ơn sống với nhau

21. Xin ơn sống với nhau  “Được hiệp thông trong Thần Khí… chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau.”  (Pl 2, 1) Lạy Chúa Giêsu! Được hiệp thông trong Thần Khí Chúa, nên con phải sống với nhau thân tình, chứ đừng cao vọng về mình, càng không thất vọng về nhau. Hiệp thông là biết cảm …

xem thêm

20. Xin ơn biết đối thoại

20. Xin ơn biết đối thoại “Mở rộng và làm phong phú hóa gia sản tinh thần bằng việc tìm hiểu và đối thoại.”(GE 11) Tung · 20. Xin ơn biết đối thoại Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã xuống thế làm người, và bước vào cuộc đối thoại với con người, một cuộc đối thoại đầy tình yêu và ân …

xem thêm

19. Lời nguyện cho đức tin và lý trí

19. Lời nguyện cho đức tin và lý trí  “… vì tôi biết tôi tin vào ai.” (2 Tm 1,12) Tung · 19. Lời nguyện cho đức tin và lý trí Lạy Chúa! Con tin rằng, mọi sự bởi Chúa mà ra, mọi loài do Chúa mà có, mọi việc nhờ Chúa mà thành. Đức tin mời con vượt qua …

xem thêm

18. Xin ơn biết sử dụng tự do

18. Xin ơn biết sử dụng tự do  “Anh em hãy hành động như những người tự do.” (Gl 5,1)     Lạy Chúa! Cuộc sống không có tự do chân thật, thì cũng không có tình yêu chân chính. Con thiếu tự do vì còn nhiều ham muốn: muốn thành công hơn, chinh phục nhiều hơn, muốn làm bá …

xem thêm