40. Xin ơn sống siêu nhiên

print

40. Xin ơn sống siêu nhiên

 “Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận

những gì của Thần Khí Thiên Chúa.” (1Cr 2, 14)

 

Lạy Chúa!

Đời con là một hành trình hiến thân,

để trong Chúa con được hóa thân,

nhưng nhiều lúc con chỉ thích thủ thân,

để rồi dần dần đưa tới hư thân.

 

Con hướng tới những gì mình muốn có,

mà quên sống với những gì mình đang có.

Con muốn đạt tới những gì mình muốn là,

mà quên thể hiện những gì mình đang là.

 

Ham thích những gì quá tự nhiên,

con đánh mất ý thức siêu nhiên.

Chạy theo những điều dưới đất,

con quên mất ái mộ những sự trên trời.

 

Lo chiều theo những nhu cầu thân xác,

con làm ngưng trệ sự khao khát tâm hồn.

Chỉ chú tâm vào công trình và thành đạt,

con trở nên xa lạc với chính mình.

 

Chẳng có gì có thể triển nở trong đời con,

nếu thiếu quân bình và hòa hợp với mình.

Con sẽ luôn thiên lệch và phiến diện,

nếu cứ sống theo tính quá tự nhiên.

 

Xin cho con biết nhìn ngắm Chúa,

để tìm thấy sự vẹn toàn của đời mình,

và hướng chiều theo ân sủng,

để kiện toàn cuộc sống mình. Amen.