31. Lời nguyện như một dòng sông

print

31. Lời nguyện như một dòng sông

 “Tôi thấy một con sông có nước trường sinh.” (Kh 22, 1)

 

Lạy Chúa!

Nhìn dòng sông chảy, con chợt tỉnh,

vì nhận ra ý nghĩa cuộc sống mình,

một cuộc sống vẫn thường hay cứng đọng,

trong suy tư và trong cả tấm lòng.

 

Xin đừng để con đóng băng trong lối sống,

nhưng như dòng nước luôn chuyển mình,

để gạn đục và khơi trong;

để gột rửa và thanh tẩy;

để lan tỏa và thấm nhập;

để đón nhận và chuyển thông.

 

Xin cho con thanh thoát như dòng nước:

ở thì chuộng chỗ thấp,

ân tình thì chuộng thâm sâu,

xử sự thì chuộng lòng nhân ái,

nói thì chuộng sự chân thật,

cai quản thì tạo nên an bình,

làm việc thì vừa với khả năng,

hành động thì hợp thời đúng lúc.

 

Xin cho con biết tu tập như dòng nước:

làm lợi cho muôn người,

mà không tranh công đoạt vị:

gặp chỗ thiếu thì chảy vào,

thấy chỗ thừa thì chảy ra,

trên mây thì làm mưa,

dưới đất thành sông lạch,

trí không dừng ở đồng dị tiểu tiết,

tâm không thu vào tiểu ngã hẹp hòi.

 

Xin Chúa làm trong sạch trái tim con,

làm trong sáng lại tâm hồn con,

để như dòng nước trong xanh,

con mang sự sống an lành cho nhau. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 31