37. Nguyện cầu hạnh phúc

print

37. Nguyện cầu hạnh phúc

 “Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an,

bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc.” (G 22, 21)

 

Lạy Chúa!

Con vẫn luôn đi tìm hạnh phúc,

bằng cách sở hữu cho thật nhiều,

có được những điều mà con muốn.

 

Nhưng rồi đâu phải như con tưởng,

hạnh phúc đâu phải là những gì con có,

mà có thể là những điều con không có,

và cũng chẳng bao giờ cần phải có.

 

Hạnh phúc đích thực vốn ở trong tâm.

Con không cảm thấy hạnh phúc,

vì con vẫn còn chôn chặt nó

dưới những tầng lớp ham muốn và ích kỷ.

 

Hạnh phúc là những gì con đã cho đi

chứ không phải những gì con chiếm đoạt;

là buông xả chứ không khư khư nắm giữ;

là hài lòng chứ không mong cầu cho được;

là sống hiện tại chứ không chờ tương lai.

 

Hạnh phúc khi con sống thân tình với Chúa,

yêu thương mọi người và xây dựng bình an,

dám chịu thiệt thân để tha nhân có lợi,

dám xóa mình để kiến tạo niềm vui.

 

Xin cho con biết trở về với lòng mình,

để khơi nguồn hạnh phúc tự thâm tâm,

trong cách sống giản dị không cầu kỳ,

không than vãn không so bì gì khác.

 

Xin cho con biết giữ tâm hồn trong sạch,

để hạnh phúc luôn trong ngần và tươi mới,

để cuối cùng không ai ngoài chính Chúa,

là suối nguồn hạnh phúc của đời con. Amen.

Lm Thái Nguyên