Lời Nguyện Từ Trái Tim

7. Lời nguyện sống âm thầm

7. Lời nguyện sống âm thầm “Còn hài nhi ngày thêm lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” (Lc 2, 40) Lạy Chúa Giêsu! Ba mươi năm âm thầm vắng vẻ, cũng là ba mươi năm lặng lẽ tu thân, sống những ngày tháng cơ bần lam lũ, và chí thú …

xem thêm

6. Lời nguyện với Thánh Giuse

6. Lời nguyện với Thánh Giuse  “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về …” (Mt 1, 20) Lạy Thánh Giuse! Con thấy Ngài đi trong đêm tối đức tin, khi sống với Đức Maria và Chúa Giêsu, là những con người của huyền nhiệm. Đi bên cạnh những huyền nhiệm, chắc Ngài khó …

xem thêm

5. Lời nguyện với Đức Maria

5. Lời nguyện với Đức Maria  “Xin vâng”. (Lc 1,38)     Lạy Mẹ Maria! Mẹ tuyệt vời khi thưa tiếng “Xin Vâng”, để Con Thiên Chúa được xuống trần, mang phận người để cứu độ muôn dân. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đạt tới tột đỉnh, trong lời “xin vâng” dưới cây thập giá, khi ôm xác Chúa Giêsu …

xem thêm

4. Lời nguyện Giáng Sinh

4. Lời nguyện Giáng Sinh  “Ngôi Lời đã trở nên người phàm         và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14) Ôi! Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm yêu thương quá cao vời, trí phàm nhân chẳng bao giờ hiểu tới. Qua ánh sáng Ngôi Lời Nhập Thể, Chúa cho con được diễm phúc nhận ra nguồn …

xem thêm

3. Xin ơn nhận ra giá trị đời mình

3. Xin ơn nhận ra giá trị đời mình  “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá.” (Is 43, 4)   Lạy Chúa! Kỳ diệu thay tình Chúa đã yêu con! Đẹp biết bao khi đời con yêu Chúa! Dù con là một thụ tạo thấp hèn, nhưng Chúa lại coi là quí giá. Dù con có bao cái đáng …

xem thêm

2. Lời nguyện tạ ơn

2. Lời nguyện tạ ơn         Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ:         muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (1Sb 16,34)   Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng! Cha đã tác tạo thiên nhiên thật kỳ diệu, và đặt sẵn bao nhiêu điều huyền diệu, để phản ảnh sự thần diệu của Cha. Thiên nhiên …

xem thêm

1. Lời nguyện chúc tụng

1. Lời nguyện chúc tụng “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.” (Tv 89,53)   Lạy Thiên Chúa! Đấng tác thành vũ trụ thật bao la, mênh mông bát ngát thật vô cùng, đẹp ngời hùng vĩ như vô tận. Nhìn ngắm vũ trụ thật muôn trùng, con cảm thấy rất lạ lùng và sống động, rất diệu kỳ từ …

xem thêm