13. Xin ơn Đức Mến

print

13. Xin ơn Đức Mến

“Cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cr 13, 13)

 

Lạy Chúa!

tình Chúa yêu con như trời cao biển rộng.

như nắng chan hòa nước mênh mông,

còn tình con yêu Chúa sao trống rỗng,

vẫn thấy xa xăm ở cõi lòng.

Con đã quyết tâm một lần chọn Chúa,

thấy Chúa là tất cả, biết Chúa là trên hết,

nhưng sao tình con vẫn chưa trọn?

đời con dâng Chúa vẫn chưa tròn?

Tình con chưa cao đẹp vì còn những thấp hèn.

Tình con chưa thanh sạch vì còn những bợn nhơ.

Tình con chưa say mê vì còn những hững hờ.

Tình con chưa hòa chan vì còn những bất an.

Tình con chưa sâu rộng vì cuộc sống chưa thông.

Tình con chưa trong ngần vì còn nhiều tạp chất.

Tình con chưa chiếu sáng vì vẫn còn bóng tối.

Tình con chưa trọn vẹn vì vẫn còn dính bén.

Tình con chưa duy nhất vì còn những phân chia.

Con tha thiết khấn xin tình yêu Chúa,

tưới gội thân con, thấm nhập tâm con,

chiếm hữu toàn thể đời sống con,

để niềm vui và hạnh phúc của đời con,

là được yêu mến Chúa hết lòng,

và yêu anh em như Chúa đã yêu con. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 13)