19. Lời nguyện cho đức tin và lý trí

print

19. Lời nguyện cho đức tin và lý trí

 “… vì tôi biết tôi tin vào ai.” (2 Tm 1,12)

Lạy Chúa! Con tin rằng,

mọi sự bởi Chúa mà ra,

mọi loài do Chúa mà có,

mọi việc nhờ Chúa mà thành.

Đức tin mời con vượt qua lý trí,

nhưng vẫn nhờ vào lý trí để sống đức tin.

Đức tin không lý trí,

có nguy cơ xa rời thực tế.

Lý trí không đức tin,

có nguy cơ rơi vào ảo tưởng.

Đức tin và lý trí đều là quà tặng cao quí,

Chúa đã thông ban cho mỗi người.

Tin không phải là biết,

dù cần sự hiểu biết trong đức tin.

Trong chiều sâu của đời sống nhân-linh,

không chỉ có cái biết của lý trí,

nhưng còn cái biết của con tim,

của lòng khao khát Chân, Thiện, Mỹ,

là khát vọng thâm sâu của con người,

mà mọi trí não cuối cùng phải dừng lại,

để nhường bước cho đức tin cảm thấu.

Xin ban cho con một nhãn giới mới,

để luôn thấy Chúa qua đức tin,

để hằng nhận ra Chúa qua lý trí.

Con ước mong sau cùng đạt tới Chúa,

vì chỉ Ngài làm no thỏa trí tâm con. 

Cuối cùng, mọi cái sẽ chẳng còn,

chỉ còn mình Chúa vẹn tròn yêu thương. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 19)