15. Lời nguyện với Thánh Thể

print

15. Lời nguyện với Thánh Thể

“Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”

(Mt 26, 26)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Qua bí tích Thánh Thể nhiệm mầu,

Chúa đến với con, gần gũi bên con,

xin cho con luôn cận kề bên Chúa.

Qua bí tích Thánh Thể cao siêu,

Chúa hạ mình nhỏ bé để ở trong con,

xin cho con biết xóa mình ở trong Chúa.

Qua bí tích Thánh Thể tình yêu,

Chúa thấm nhập vào toàn thân con,

xin Chúa làm chủ mọi suy nghĩ,

hành động và ước muốn của con.

Qua bí tích Thánh Thể nhiệm lạ,

Chúa đã trở nên một với con,

xin cho con trở nên một với Chúa.

Qua bí tích Thánh Thể hiến mình,

Chúa đã ban chính mình Chúa cho con,

xin khơi dậy trong con khát vọng tự hiến,

để sự sống linh thiêng của Chúa lan tỏa,

làm nên cuộc sống mới cho tha nhân.

Lạy Mẹ Maria,

suốt đời Mẹ là một nữ tỳ của Thánh Thể.

Mẹ đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng,

và trao ban Chúa Giêsu cho trần thế.

Xin cho con được nên giống như Mẹ,

biết cưu mang Chúa trong tâm hồn,

sinh hạ Chúa bằng đức tin mạnh mẽ,

nuôi dưỡng Chúa bằng đức mến nồng nàn,

trao ban Chúa bằng cuộc sống hòa chan. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 15)