14. Xin ơn sống Lời Chúa

print

14. Xin ơn sống Lời Chúa

 “Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời.”

(1Pr 1,25)

 

Lạy Chúa!

Lời Chúa là ánh sáng cho cuộc đời,

nhưng con vẫn ưa bóng tối để hành động.

Lời Chúa là chân lý cho cuộc sống,

nhưng con vẫn chuộng lý lẽ của người đời.

Lời Chúa là niềm vui của tâm hồn,

nhưng con vẫn thích thú vui ngoài thế tục.

Lời Chúa là minh triết hơn mọi điều hiểu biết,

nhưng con vẫn muốn khôn ngoan của thế sự.

Lời Chúa đem lại cho con sự sống đời sau,

nhưng con vẫn bám lấy sự sống đời này.

Lạy Chúa, sao con quá đỗi dại khờ,

vô minh, chấp mê và bất ngộ,

vẫn sống hồ đồ như kẻ ngây ngô.

Cho con xác tín tuyệt đối vào Lời Chúa,

để Lời Chúa cải hóa trí não con,

cải tạo bản thân con, cải đổi tâm hồn con,

cho con nên một hiện hữu mới trong Ngài.

Xin cho con say mến rao truyền Lời Chúa,

Lời Hằng Sống, Lời thông tuệ vĩnh hằng,

Xin Lời Chúa thấm nhập vào mọi tâm trí,

làm mới lại đời sống nhân loại chúng con,

làm nên thế giới mới của Thiên Chúa,

đem lại an vui tình mến mãi muôn đời. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 14)