38. Xin ơn đến với mọi người

print

38. Xin ơn đến với mọi người

 “Ai yêu mến Thiên Chúa

thì cũng phải yêu mến anh em.” (1Ga 4, 21)

Lạy Chúa!

khi con chân thành đến với tha nhân,

cố gắng nâng đỡ và ân cần phục vụ,

 

Con như cảm thấy tràn đầy Chúa.

Nhưng tha nhân là một ông chủ khó,

có những đa đoan và độc đoán,

có những tâm ý không đàng hoàng,

làm cho cuộc sống thêm trái ngang.

Nhiều khi con cảm thấy hoang mang,

trước những kẻ sống ngang tàng,

nhân phẩm không còn gì xứng đáng,

để con yêu thương, nâng đỡ và phục vụ.

 

Những lúc đó con thấy mình khờ dại,

tội tình gì mà con phải đoái hoài,

sao lại phải động lòng hay khắc khoải,

với những ai cứ sống trong sai trái.

 

Nhưng rồi khi ngồi lại với Chúa,

con thấy mình được gột rửa,

thấy mình được sửa chữa,

được lớn lên trong tình yêu hơn nữa,

khi dám phục vụ mọi hạng người.

 

Con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa,

Đấng sáng tạo và khai mở cuộc đời con,

cho con luôn được sống nhờ Chúa,

và lớn lên nhờ tha nhân mỗi ngày. Amen.