35. Xin ơn hiện diện trong Chúa

print

35. Xin ơn hiện diện trong Chúa

 “Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ.” (Dt 13,6)

Lạy Chúa!

Đấng hiện hiện trong mọi hiện hữu,

Đấng làm chủ trong mọi hiện diện,

Đấng là hiện tại cho mọi người,

và là hiện thực cho mọi sự.

Nhờ Chúa mà con có,

bởi Chúa mà con thành,

trong Chúa mà con an lành.

Xin cho con đừng hiện diện một mình,

nhưng hiện diện với Chúa và trong Chúa,

để con biết sống nên một với Chúa,

trong suy nghĩ, ước muốn và hành động.

Xin cho con biết tập trung năng lực,

để có thể hiện diện toàn tâm, toàn ý,

trong từng giây phút cuộc đời mình,

với cả con tim và thần trí anh minh.

Xin cho sự hiện diện của con

phản ánh được sự hiện diện của Chúa,

Đấng luôn hiện diện trong con và cho con,

để con biết hiện diện cho anh chị em con.

Xin cho con luôn hiện diện trước Chúa,

để Chúa làm mới lại sự hiện diện của con,

một sự hiện diện hiền lành và khiêm nhượng,

trở nên giống Chúa đầy tình thương. Amen

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 35